IEXGeld

Dossiers

Profiel

Beleggingsfonds

Goudenstier intro

Alleen al in Nederland worden zo’n 9.500 beleggingsfondsen aangeboden. Niet zo raar dat het selecteren van een beleggingsfonds soms bijna kan aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Selectie op basis van enkel het rendementen uit het verleden vele valkuilen. Want ook op het gebied van kosten, beleggingsbeleid, informatievoorziening en beleggingsstrategie kan het nogal wat uitmaken voor welk fonds u kiest.

Selectiecriteria

Voor de selectie van de Beste Keuzes hanteert IEX Gouden Stier in de eerste plaats een tweetal toelatingscriteria. Zo moet er sprake zijn van een brede beschikbaarheid voor Nederlandse particuliere beleggers en dient het product of de dienstverlener voldoende omvang in de markt te hebben. Als aan deze toelatingscriteria voldaan wordt, volgt beoordeling op value for money (prestaties en kosten), gebruiksvriendelijkheid en informatievoorziening.

Specifiek voor de categorie Beleggingsfonds geldt dat een beleggingsfonds minimaal bij twee van de vier grootste Nederlandse execution-only platforms (ABN AMRO Bank, BinckBank, ING Bank en Rabobank) verkrijgbaar moet zijn. Daarnaast dient het fonds aan de volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen:

1. Beleggingsstrategie:

  • Minimaal voor 70% belegd in de desbetreffende beleggingscategorie
  • Geen significante uitsluitingen (sector of land)

2. Beleggingsfondsstructuur:

  • Open-end beleggingsfonds (ETF’s uitgesloten)
  • Open voor Nederlandse particuliere beleggers
  • Publiekelijk beschikbare rapportages

3. Beleggingsfonds:

  • Minimale omvang van 50 miljoen euro
  • Gedenomineerd in euro’s of dollars
  • Minimaal 3 jaar trackrecord

De beleggingsfondsen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen, zijn beoordeeld op vier criteria: (voor risico gecorrigeerd) rendement, kostenniveau, beleggingsstrategie, rapportage en verkoopondersteuning.

De Beste Keuzes van IEX Gouden Stier

Voor consumenten die niet zelf alle fondsen en fondsinformatie willen uitpluizen, heeft IEX Gouden Stier in samenwerking met kennispartner AF Advisors de beste beleggingsfondsen van dit moment geselecteerd. Dit is gedaan in vijf categorieën: Wereldwijd, VS, Europa, Azië excl. Japan en Opkomende markten.

Beste keuze / Beleggingsfonds

Beleggingsfonds / Wereldwijd

Beleggingsfonds / VS

Beleggingsfonds / Europa

Beleggingsfonds / Azië excl. Japan

Beleggingsfonds / Opkomende Markten

Veel gestelde vragen

 • Wat is IEX Gouden Stier? pijl naar beneden

 • Wat betekent het om een Beste Keuze te zijn?pijl naar beneden

 • Wie komen in aanmerking voor een Beste Keuze-keurmerk?pijl naar beneden

 • Hoe vaak worden de Beste Keuzes geselecteerd?pijl naar beneden

 • Wie selecteert de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Hoe selecteert IEX Gouden Stier de Beste Keuzes?pijl naar beneden

 • Is het onafhankelijk?pijl naar beneden

 • Maar IEX Gouden Stier werkt wel samen met commerciële partners, hoe zit dat dan?pijl naar beneden