IEXGeld

Dossiers

Profiel

Gemeenten verhogen woonlasten fors

Lees hier het bijbehorende artikel

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

  1. Maan Arkenbosch 26 februari 2021 17:30 0
    De extreme gemeentelijke OZB belasting verhogingen, zijn feitelijk door politiek Den Haag afgewenteld op de gemeenten door een te karig gemeentefonds. Niet vergeten mag worden dat de hoge OZB woningwaarderingen ook nog de huurwaardeforfait last in de Inkomsten Belasting extra verhogen. Na afschaffen van der lock down, met in acht neming van geen loon verhogingen zullen de consumenten bestedingen fors achterblijven, ook door de huidige forse inflatie verhogingen in eerste levens behoeften, dus de hand wordt op de knip gehouden..Meer faillissementen en ontslagen zijn het gevolg. De negatieve bijwerkingen van de E.U./ECB drukpersgeld strategie begint zijn tol te eisen. Krijgt de politiek de rekening gepresenteerd via meer criminaliteit en sociale onrust?

1 Reactie Omhoog ↑