IEXGeld

Dossiers

Profiel

Beleggersvertrouwen herstelt van dip

Lees hier het bijbehorende artikel

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. Maan Arkenbosch 1 sep 2018 om 21:41 0
  Enkele maanden geleden analyse bevestigt, dat $ krapte tot globale financiële instabiliteit leidt!
  Thans blijkt dat mijn analyse correct was.
  Inmiddels worden fiscale capriolen uitgehaald door Turkije, via (extra) belasting op $ tegoeden!
  Steeds meer opkomende landen willen hun steeds hogere rente en aflos verplichtingen in $, dekken met en waardoor een $ krapte, welke zij zelf mede creëren!
  Tegelijk wil de Fed, de rente dit jaar nog 2 maal verhogen en haar in het verleden opgekochte obligaties op de financiële markten lozen met $.50 miljard per maand!
  Hierdoor wordt de krapte urgenter en door de vraag, gaat de $ verder stijgen, zodat de zwakke opkomende banken nog meer eigen valuta moeten bijdrukken om $ te kunnen kopen.
  Krijgen de banken welke hun $ vorderingen uitgeleend hebben hun vorderingen nog terug?
  Wordt dit een duivelse kringloop? financiële chaos? bankencrash? Wat gebeurt er met de meer dan $ 400 miljard geleend geld op aandelen in de V.S.? (als de aandelenbeurs omlaag gaat?)==>crash?


  Trage beurskrach of valutakrach of alle twee?

  Het is niet de eerste keer dat ik gewaarschuwd heb voor een globale valuta crash via de centrale banken van de opkomende landen.
  Duidelijk is, dat steeds meer en zelfs grote landen , zoals India, Argentinië, Turkije,Brazilië,Zuid Afrika,Argentinië,Venezuela en zelfs Rusland, in moeilijk valuta vaarwater zitten.
  Dat heeft niet alleen gevolgen voor de export naar die landen, maar ook voor het globale bankwezen en vervolgens een hieruit voort komende sociale onrust, ontstaan door een forse inflatie.
  Als bijkomend nadeel ontstaan steeds grotere golven van, hordes economische vluchtelingen, welke tot rumoer en strijd zullen leiden.
  Zoals eerder gesteld is een belangrijke oorzaak de Fed rente verhogingen in de V.S., welke uiteindelijk naar normale toestanden zullen leiden.
  De Fed heeft als grens een 10 jarige rente van ongeveer 4% gesteld, hetgeen overeenkomt met het 5 eeuwen berekende gemiddelde.
  Oorzakelijk verband is het gegeven dat de Fed, nu de V.S. economie fors groeit, zij maatregelen neemt om een toekomstige recessie of crisis, te kunnen pareren via stimulatie van liquiditeiten en een lage rente.
  Dat is ook een gezonde economische wetmatigheid welke door een eeuwen, voortkomende, golf beweging bevestigd kan worden.
  Nu de Fed rente bij ongeveer 2% ligt, zijn er al grote globale problemen, uiteraard door de enorme schuld van 3 maal het globale (wereld) B.N.P.
  Hoe deze schuld met een stijgende V.S./ Fed rente en inkrimping van haar balans door zwakke landen, terug betaald moet worden, is een vraag welke de politiek niet aan haar kiezers durft te vertellen.
  Daarbij werd de rente kunstmatig omlaag gedrukt om zo het Monopoly geld verspreid te krijgen, welke tot een idiote koopwoede van aandelen, obligaties, onroerend goed, kunst en zelfs oldtimers geleid heeft.De politiek heeft wel toegestaan dat er tomeloos E.C.B.-Monopoly geld gedrukt werd, als tijdelijke drug, om zo met deze truc, schijnwelvaart te creëren.
  Ook werd het gedrukte geld door de politiek, voor een deel, uiteindelijk gebruikt om haar macht uit te breiden naar zwakke corrupte landen, hetgeen geschiedkundig meermaals, fataal is afgelopen.
  De medicijn hiertegen is pijnlijk voor de bevolking, immers een enorme inflatie of globale waarde verlies van valuta, al dan niet door doorstrepen van schulden, zal tot tijdelijke bezinning leiden.
  Inderdaad een tijdelijke bezinning, zoals de eeuwenoude geschiedenis leert..............
  Let toekomstig op de goud en zilver prijzen!!
  Conclusie: Het beleggers vertrouwen is misplaatst!===>Wie het eerste verlies neemt, heeft het meeste verdiend!

1 Reactie Omhoog ↑