IEXGeld

Dossiers

Profiel

WOZ-waarde naar een record: hoe zit het in jouw gemeente?

De WOZ-waarde van een gemiddelde koopwoning is tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022 met 8,6% gestegen naar €315.000, zo meldt het CBS. Dat is een record. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot: terwijl in sommige gemeenten de WOZ-waarde nauwelijks is gestegen, zijn er ook gemeenten waar huizenkopers een stijging van bijna 20% voor de kiezen krijgen.

In alle provincies zat de WOZ-waarde in de lift. Maar het tempo loopt uiteen van 6,5% tot bijna 12%

Grootste stijging in Flevoland en Groningen

Maar Flevoland (+11,8%), Groningen (+11,7%), Friesland (+11%), Overijssel (+10,7%) en Drenthe (+10,4%) spanden de kroon. De stijgingen waren het minst sterk in Noord-Holland (+6,5%), Limburg (+6,5%) en Zeeland (+8,8%).

... maar de duurste huizen staan in Noord-Holland en Utrecht

In drie provincies werd een hogere WOZ-waarde gemeten dan het landelijk gemiddelde:

  • Noord-Holland: €391.000
  • Utrecht: €383.000
  • Noord-Brabant: €321.000

De laagste waarden werden gemeten in Groningen (€229.000), Friesland (€242.000) en Limburg (€246.000).

Stijgingen lopen uiteen van 1,3% tot 19,5%

Zoomen we in op gemeenteniveau, dan zijn de verschillen nóg groter. De sterkste stijging (+19,5%) was te zien in de gemeente Noardeast-Fryslân. De Overijsselse gemeente Dinkelland (+1,3%) sluit de rij. Opvallend is ook de geringe waardestijging in villadorp Wassenaar: +3,8%.

 

Prijsstijging Amsterdam beperkt, maar die van omliggende gemeenten rijzen de pan uit

Van de vier grote steden steeg de WOZ-waarde het hardst in Rotterdam (+11,4%), gevolgd door Utrecht (+9,8%).

In Amsterdam is de stijging beperkt gebleven tot 2,1%. Maar in omliggende gemeenten, waar veel Amsterdammers vanwege de hoge huizenprijzen in de hoofdstad naartoe trekken, stegen de WOZ-waardes juist heel hard. In Purmerend kwam er gemiddeld 16,7% bij, in Almere 12,3%, in Aalsmeer 11,5% en in Zaanstad 9,6%.

Hoogste WOZ-waarde in Bloemendaal, laagste in Pekela

De hoogste gemiddelde WOZ-waarde is gemeten in Bloemendaal (€828.000). Op enige afstand volgen Laren (€769.000), Blaricum (€734.000) en Wassenaar (€648.000).

De WOZ-waarde is het laagst in Pekela (€167.000). Dit is een van de weinige gemeenten met een gemiddelde WOZ-waarde onder de twee ton. Andere gemeenten die onder deze grens blijven vinden we vooral in Groningen, Limburg en Zeeland. Te denken valt aan Vlissingen (€199.000), Eemsdelta (€184.000), Veendam (€180.000), Heerlen en Kerkrade (beiden €171.000)

Ben je benieuwd naar de gemiddelde WOZ-waarde in jouw gemeente, neem dan een kijkje op de website van het CBS.

WOZ-waarde volgt verkoopprijzen

De gemiddelde WOZ-waarde van €315.000 is een stuk lager dan de ruim vier ton die op dit moment gemiddeld moet worden neergeteld om een huis te kopen. Dit verschil komt omdat de WOZ-waarde de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging volgt. Woningen voor de WOZ in 2022 worden namelijk getaxeerd op de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2021.

Check ook: Stijging huizenprijzen vlakt verder af

Het ligt dus voor de hand dat de WOZ-waarde ook volgend jaar flink zal stijgen.

In onderstaande grafiek kun je de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen van het voorgaande jaar en de WOZ-waarde naast elkaar zien. Hieruit valt op te maken dat deze geleidelijk met elkaar meelopen.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.

WOZ-waarde dient als grondslag voor veel belastingen

De WOZ-waarde is voor huizenbezitters van groot belang. Deze dient namelijk als basis voor allerlei belastingen, zoals het eigenwoningforfait, de onroerende zaakbelasting (OZB) en de erf- en schenkbelasting.

Bezwaar maken kan dus lonen

Omdat een hogere WOZ-waarde leidt tot hogere lasten, loont het de moeite om te kijken of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Dit kan een belastingvoordeel opleveren van enkele tientjes tot soms duizenden euro's.

Bezwaar maken kan zodra de nieuwe beschikking in de bus ligt; rond januari of februari.

... maar niet altijd!

Bedenk wel dat een hogere WOZ-waarde in sommige gevallen ook juist gunstig kan zijn. Als je een huis hebt gekocht en de WOZ-waarde in de jaren erna is opgelopen, kun je bij de bank proberen om een lagere hypotheekrente te bedingen. De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde is dan namelijk gedaald, waardoor de risico-opslag misschien kan worden verlaagd of zelfs geschrapt.

Weet je dankzij een succesvolle bezwaarprocedure de WOZ-waarde omlaag te krijgen, dan is er een kans dat die rente-opslag er niet af kan, waardoor je woonlasten per saldo niet dalen, terwijl het je daar juist om te doen was. Denk dus straks goed na of het wel loont om bezwaar te maken.

Lees ook: WOZ-waarde te hoog? Zo maak je met succes bezwaar

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Daling huizenprijzen zet door, vooral bij appartementen

In alle provincies zakten de prijzen, vooral in Utrecht, Flevoland en No... Lees verder ›