IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zijn vrouwen echt betere beleggers?

Vrouwelijke beleggers behalen doorgaans hogere rendementen dan mannen, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Maar ze laten wel veel kansen liggen, door veel geld aan de zijlijn te parkeren.

Dat vrouwen minder verdienen dan mannen, is algemeen bekend. Maar doen ze ook onder voor mannen als het om beleggen gaat? Op deze Internationale Vrouwendag zetten we wat onderzoeken op een rij.

Vrouwen behalen hogere rendementen dan mannen

Vrouwelijke beleggers doen het beter dan mannen, zo blijkt uit een analyse van Fidelity van de jaarlijkse rendementen van 5,2 miljoen Amerikaanse beleggingsrekeningen tussen 2011 en 2020. Ze overtreffen mannen met gemiddeld 40 basispunten, ofwel 0,4 procentpunt.

Check ook: Een buffer voor tegenslagen: hoeveel heb ik nodig?

Ook vrouwelijke beleggingsprofessionals blijken hun collega's van het andere geslacht te outperforman. Volgens Goldman Sachs doen beleggingsfondsen die voor minimaal een derde door vrouwen bestuurd worden het beter dan fondsen met enkel mannen aan het roer. 43% van de door vrouwen gerunde fondsen slaagde er in 2020 in de benchmark te verslaan. Bij de fondsen met een man aan de knoppen was dit 41%.

Vrouwen handelen minder frequent

De grote vraag is waarom vrouwen het beter doen. Een van de redenen die vaak wordt genoemd is dat ze vaker kiezen voor een buy-en-hold-strategie, waarbij aandelen na aankoop een tijdje op de plank worden gelegd. Mannen daarentegen hebben de neiging om vaker in- en uit te stappen en dat gaat meestal ten koste van het rendement.

Ook beleggen vrouwen vaker volgens een vooropgezet plan en handelen ze consistenter. Ze handelen minder impulsief, checken hun belegginsrekening minder vaak en hebben ook minder de neiging om de markt te timen.

... maar ze zijn erg onzeker

Ondanks hun outperformance zijn veel vrouwen onzeker over hun beleggingsvaardigheden. Slechts een op de drie heeft voldoende vertrouwen in het vermogen om zelfstandig beleggingsbeslisingen te nemen, zo blijkt uit een peiling van Fidelity onder 2.400 Amerikanen met een inkomen van minimaal 50.000 dollar per jaar.

Het zelfvertrouwen van vrouwen neemt wel toe naarmate ze ouder worden. 46% van de millennials acht zichzelf voldoende in staat om te beleggen. Onder de babyboomers is dat iets meer dan de helft (54%) en onder de generatie die voor de oorlog is geboren is dat toegenomen tot 60%.

... en houden meer cash aan

Opvallend is ook dat veel vrouwen meer cash aanhouden voor noodgevallen dan eigenlijk nodig is. Hierdoor is de kans groot dat ze toekomstige beleggingswinsten mislopen.

Volgens een berekening van Robeco van de rendementen van aandelen, staatsobligaties en spaargeld tussen 1900 en 2017 blijkt dat je met een aandelenportefeuille een gemiddeld rendement behaalt van 5% per jaar na aftrek van inflatie oplevert. De winst op een portefeuille vol staatsobligaties blijft steken op 1,8% winst per jaar en spaargeld op 0,6%.

Wie 1.000 euro belegt, ziet de waarde van de portefeuille na tien jaar stijgen tot gemiddeld ruim 1.600 euro. Een obligatieportefeuille dikt aan tot 1.195 euro en spaargeld tot een schamele 1.062 euro. Onnodig geld aan de zijlijn parkeren, gaat dus historisch gezien ten koste van je rendement.

Vrouwen verdienen minder

Vrouwen lopen ook rendement mis omdat ze minder verdienen dan mannen. Vakorganisatie FNV meldt dat het jaarinkomen van Nederlandse vrouwen twee jaar geleden 35% lager lag dan dat van mannen. Dat komt vooral omdat vrouwen meer in deeltijd werken. Vrouwen werkten gemiddeld 26,2 uur per week: ruim een kwart minder dan mannen (35,4 uur).

Ook het uurloon ligt gemiddeld lager. Hoewel de salarissen tussen mannen en vrouwen de laatste decennia naar elkaar toe zijn gekropen, verdienen vrouwelijke werknemers in ons land per uur nog altijd minder dan mannen, zo hebben het CBS en het Centraal en Cultureel Planbureau becijferd. Bij de overheid bedraagt het verschil 8% en in het bedrijfsleven 19%.

Lees ook: Banken moeten meer aandacht voor vrouwen hebben

Dit komt deels omdat meer vrouwen part time werken en daardoor minder vaak een leidinggevende functie bekleden. Ook zaken als ervaring en leeftijd spelen een rol. Maar ook gecorrigeerd voor deze verschillen ligt het uurloon van vrouwen lager dan bij mannen: bij de overheid 4% en in het bedrijfsleven 7%.

Een lager inkomen werkt door in beleggingsrendementen, want minder inkomen betekent dat er ook minder geld is om mee te kunnen beleggen. Het is dan ook slim om te proberen om bij je baas een hoger salaris te bedingen.

Begin jong en onderhandel over je salaris

Om nog hogere rendementen te behalen adviseren beleggingsprofessionals vrouwen om jong te beginnen met beleggen. Je kunt dan rendementen uit koerswinsten en dividend herbeleggen, waardoor het rendement versneld oploopt.

Bovendien kunnen jonge beleggers zich hogere risico's veroorloven, omdat er dan nog voldoende tijd is om te herstellen van een eventuele beurscrash.

Natuurlijk is het wel zaak om de risico's geleidelijk af te bouwen als de einddatum in zicht komt. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere belegger.

Check ook: 9 slimme beleggingsstrategieën

Gerelateerde Tools

Reacties

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

  1. briljantje 15 maart 2022 15:30 0
    Wat een warrig stuk. Een deel over beleggen door vrouwen een deel over het salaris van vrouwen en dan een stuk over rendement dat de haren te berde doen rijzen.
    Rendement is NIET afhankelijk van het belegde bedrag. Rendement is een percentage wat je maakt over het bedrag dat je belegd hebt. Ergo ik kan met een belegging van 1000 euro een rendement behalen dat dubbel zo hoog is als met een belegging van een ton!!

1 Reactie Omhoog ↑