IEXGeld

Dossiers

Profiel

Fondsbeleggen? Kijk naar de prestaties op langere termijn

Veel beleggers nemen de rendementen over de afgelopen twee tot drie jaar onder de loep om te bepalen of ze al dan niet moeten overstappen naar een ander beleggingsfonds. Maar die termijn is veel te kort om de goede van de slechte fondsmanagers te kunnen onderscheiden, stelt beursexpert Larry Swedroe.

Swedroe, hoofd van de onderzoeksafdeling bij Buckingham Strategic Wealth en schrijver van 17 boeken waaronder Think, Act, and Invest Like Warren Buffett, is sowieso geen groot fan van actief beheerde fondsen, zo schrijft IEX Profs. Hij geeft de voorkeur aan goedkopere indexfondsen (ETF's).

Kijk verder terug

Maar mocht je toch voor een actief beheerd fonds kiezen, dan is een trackrecord van drie jaar veel te kort, volgens Swedroe. Hij voert hiervoor drie redenen aan:

  • Ten eerste is er een grote kans dat fondsmanagers die het de laatste drie jaar goed hebben gedaan, daar extra voor worden betaald. Die hogere beheervergoeding gaat ten koste van je rendement.
  • Zelfs bij de meest gerenommeerde fondsmanagers ziet Swedroe weinig bewijs dat hun resultaten op de korte termijn niet zijn gebaseerd op geluk.
  • Omgekeerd wijst onderzoek uit dat fondsbeheerders die het drie jaar slecht hebben gedaan, het de jaren erna vaak bovengemiddeld goed doen, waardoor je dus achter de feiten aan loopt.

Resultaten kunnen schommelen

Volgens Swedroe zou je beter kunnen kijken naar de prestaties over de afgelopen tien jaar. Maar zelfs die termijn is bepaald geen garantie voor beurssucces. Uit een recent onderzoek blijkt namelijk dat een fondsbeheerder die het over een tijdspanne van 15 jaar relatief goed doet, een kans van maar liefst 75% heeft dat hij gedurende diezelfde periode ook een fase kent van 9,5 jaar met ondermaatse resultaten.

Lees ook: Hoe moet je beleggen tijdens de coronacrisis? 7 tips van experts

En om het nog ingewikkelder te maken, blijkt uit datzelfde onderzoek dat er geen eenvoudige manier is om een succesvolle fondsmanager te herkennen en te selecteren.

Toch kunnen we wel wat handvatten geven voor een gedegen fondsselectie.

1. Kosten

De kosten worden rechtstreeks afgesnoept van het rendement. Zet daarom alle kosten op een rij. Denk niet alleen aan de aan- en verkoopkosten, maar ook aan de jaarlijkse beheervergoeding en een eventuele prestatievergoeding als het fonds bovengemiddeld goed rendeert.

De kostenverschillen tussen actief beheerde fondsen kunnen oplopen tot meer dan 1% per jaar. Gemeten over een langere periode kan dat behoorlijk aantikken.

De kostenverschillen tussen actief beheerde fondsen en ETF's zijn nóg groter. Neem daarom ook indexfondsen mee in je vergelijking.

2. Waarin belegt het fonds?

Behalve dat van belang is in welke beleggingscategorieën een fonds belegt (aandelen, obligaties, grondstoffen, enzovoort), moet je ook kijken naar de strategie. Richt het beleggingsfonds zich bijvoorbeeld uitsluitend op waarde-aandelen of ook op groeiaandelen? Valt bij een obligatiefonds de keuze alleen op staatsobligaties of ook bedrijfsobligaties? In welke sectoren en regio's belegt het fonds? En belegt het fonds uitsluitend in grote multinationals of (ook) in smallcaps?

3. Hoe is de spreiding?

Hoe breder een beleggingsfonds is gespreid, hoe minder risico je loopt. Neem daarom de portefeuille kritisch onder de loep. Is het fonds evenredig over verschillende regio's en sectoren gespreid of domineren bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen of techfondsen de portefeuille?

En in hoeveel individuele titels belegt het fonds eigenlijk? Een fonds dat belegt in 25 aandelen is uiteraard een stuk kwetsbaarder voor individuele koersdalingen dan een fonds dat in meer dan 60 verschillende aandelen investeert.

4. Wat zijn de risico's?

In het prospectus van een beleggingsfonds staan alle risico's opgesomd. Ook kun je daar lezen wat de fondsbeheerer doet om de risico's te beperken.

5. Wie beheert het fonds?

De fondsbeheerder drukt een zwaar stempel op het fonds. Daarom is het ook van belang om te kijken wie het fonds runt. Is het een ervaren manager die al eerder een beleggingsfonds door een crisis heeft geloodst of staat hij pas kort aan het roer?

Check ook: Aan deze 10 eigenschappen herken je een goed beleggingsfonds

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Moet je vrezen voor de techbubbel?

Het koersverloop van techaandelen wordt steeds grilliger. Gaat de bubbel... Lees verder ›