IEXGeld

Dossiers

Profiel

1 op 5 zelfstandigen had voor crisis buffer van hooguit 3 maanden

Dat de coronacrisis veel ondernemers fors raakt, is duidelijk. Maar voor het moment dat veel zaken hun deuren moesten sluiten, waren veel zelfstandigen niet voorbereid op een langere periode zonder inkomsten.

Vorig jaar schatte 20% van de zelfstandig ondernemers in dat hun huishouden niet langer dan drie maanden rond kon komen als het inkomen uit hun bedrijf volledig zou wegvallen.16% kon zelf geen enkele inschatting maken hoe lang ze het zouden kunnen volhouden mocht het bedrijfsinkomen wegvallen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van CBS en TNO, waarbij ondernemers naar hun financiële draagkracht is gevraagd. Het onderzoek vond plaats voor de uitbraak van de coronapandemie.

40% kon het minimaal een jaar uitzingen

De groep ondernemers met een ruime buffer is wel groter. Bijna 40% van de ondervraagde ondernemers dacht zeker één jaar of langer te kunnen rondkomen zonder inkomen uit het bedrijf. De groep zzp-ers in deze categorie is groter dan ondernemers met personeel: het ging hier om 41% tegen bijna 34%.

Ook ondernemers met een hoger inkomen waren relatief weerbaar: ruim de helft van de zzp'ers in de hoogste inkomensgroep gaf aan zeker een jaar zonder bedrijfsinkomen te kunnen rondkomen. Ondernemers in de laagste inkomensgroep hadden een minder grote buffer: meer dan 40% van hen gaf aan het korter dan drie maanden uit te kunnen zingen als de geldkraan dichtgedraaid zou worden.

Ook het hebben van een partner met een inkomen maakt je als ondernemer uiteraard minder kwetsbaar. Van de zzp'ers met een partner met eigen inkomen zei slechts 16% het maximaal drie maanden te kunnen volhouden zonder inkomen. Van de zzp'ers die níet kunnen leunen op een partner met inkomen daarentegen is dat bijna dubbel zo hoog: circa 30%.

Verder houden ondernemers die daarnaast nog in loondienst zijn het langer uit als het inkomen uit het bedrijf plotseling wegvalt.

Sectoren die door coronacrisis worden getroffen waren al het kwetsbaarst

Vooral de zzp’ers die werkzaam zijn in transport/logistieke, pedagogische, dienstverlenende, en creatieve/taalkundige beroepen gaven relatief vaak aan dat ze niet meer dan drie maanden kunnen rondkomen zonder inkomen uit de onderneming. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan sportinstructeurs, kappers, horecaondernemers, uitvoerend kunstenaars en taxichauffeurs.

Dat is extra zuur als je beseft dat juist in deze sectoren de klappen vallen met de coronacrisis.

Ondernemers in de agrarische sector waren het best bestand tegen een crisis. Zij worden op de voet gevolgd door ICT-ers en ondernemers in de bedrijfseconomische en administratieve hoek.


Lees ook: Sparen voor een buffer: 5 tips

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Rijk worden door op je handen te zitten?

De "Do Nothing Portfolio" blijkt een succes. Lees verder ›