IEXGeld

Dossiers

Profiel

Erfbelasting besparen en nóg 6 redenen voor een testament

Het is niet de leukste materie om over na te denken: je testament. Toch is het verstandig om je nalatenschap goed te regelen. Je weet dan dat je erfgenamen verzorgd achterblijven en kan met één simpele handtekening veel ellende voorkomen.

We zetten de belangrijkste redenen om een testament op te stellen voor je op een rij.

1. Voorkomen dat je schoonzoon er met jouw nalatenschap vandoor gaat

Wil je voorkomen dat jouw nalatenschap terecht komt bij de ‘koude’ kant, dan kun je een zogeheten uitsluitingsclausule (in de volksmond ook wel ‘anti-schoonzoonclausule’) in je testament opnemen. De erfenis komt dan uitsluitend bij jouw kind terecht.

Is je kind na 1 januari 2018 getrouwd, dan biedt de wet bescherming. Deze stellen trouwen standaard in beperkte gemeenschap van goederen, waardoor schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap vallen.

2. Samenwonen: je partner verzorgd achterlaten

Als je samenwoont erf je niet automatisch van je partner als deze overlijdt. Zonder testament gaat de nalatenschap van de overledene naar zijn of haar ouders, broers en zussen. Als zij besluiten om het vermogen aan jou na te laten, dan moet hier schenkbelasting over worden betaald, waardoor je de fiscus dubbel spekt.

Lees ook: 3 veel voorkomende misverstanden over de erfenis

Heb je kinderen, dan erven zij alles, als je niets hebt geregeld. Als je kind nog minderjarig is, merk je daar niet veel van. Maar wordt hij of zij achttien, dan gaat het vermogen op je kind over en blijft de achterblijvende ouder met lege handen achter. Met een testament kun je ervoor zorgen dat je partner verzorgd achterblijft.

3. Erfbelasting besparen

Hierboven zagen we al dat je dubbele belasting kunt voorkomen als je als samenwonend stel een testament opstelt.

Maar het testament biedt nog meer mogelijkheden om erfbelasting uit te sparen. Zo kun je een legaat aan je kleinkinderen opnemen, waardoor een deel van de erfenis direct bij hen terecht komt, zonder dat hierover belasting hoeft te worden betaald. Kleinkinderen mogen namelijk 20.616 euro belastingvrij erven.

Regel je niets, dan is er een kans dat over dit deel dubbel belasting wordt betaald: eerst door je kinderen en na hun overlijden door je kleinkinderen.

Heb je geen kinderen, dan kun je je ouders uitsluiten, om te voorkomen dat je broers en zussen later dubbel erfbelasting betalen.

Een andere optie om erfbelasting te besparen is door je vermogen na te laten aan een grotere groep. Elke persoon heeft een bepaalde vrijstelling. Hoe meer mensen van jou erven, hoe vaker van de vrijstelling gebruik gemaakt wordt en hoe minder er per saldo naar de fiscus vloeit.

4. Een voogd benoemen

Heb je minderjarige kinderen, dan is het verstandig om in je testament een voogd aan te wijzen, die zich over hen ontfermt als jullie beiden zijn overleden.

5. Een executeur aanwijzen

Een executeur regelt je uitvaart en wikkelt de erfenis af. Als je niets regelt, zijn je erfgenamen hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Maar wil je de regie in handen hebben, dan kun je ook een executeur aanwijzen in je testament.

Dit kan verstandig zijn als bijvoorbeeld de erfgenamen op gespannen voet staan met elkaar, als je alleenstaand zonder kinderen bent, als je erfgenamen minderjarig zijn of als je veel erfgenamen of een groot vermogen hebt.

Lees ook: Drieluik over de meest voorkomende misverstanden over de erfenis

Je hebt de volledige vrijheid om te bepalen wie de executeur wordt. Het hoeft dus geen erfgenaam te zijn, maar je mag ook een vriend of een notaris aanwijzen. Ook kun je meerdere executeurs aanwijzen, met elk een specifieke taak.

6. Opvolger van je bedrijf aanwijzen

Als je niets regelt, nemen je erfgenamen na je dood je bedrijf over. Zie je dat niet zitten, dan kun je in je testament een opvolger aanwijzen.

7. Geld nalaten aan een goed doel

Is er een goed doel dat je een warm hart toedraagt, dan kun je in je testament vastleggen dat (een deel van) je erfenis wordt nagelaten aan deze organisatie.

Lees ook: Zes redenen om je testament te veranderen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Geldnieuws week 36: Kruidvattestament en hogere zorgpremie

Duurdere zorgverzekering, cyberdekking bij je inboedelverzekering, BTW n... Lees verder ›