IEXGeld

Dossiers

Profiel

Klopt 'Remember to be back in September' eigenlijk wel?

Nu september aan de horizon gloort, wordt de beurswijsheid 'Sell in may... but remember to be back in September' weer actueel. Maar wie dit letterlijk neemt en komende maandag vol goede moed instapt, is statistisch gezien te vroeg. Je kunt beter nog een maandje wachten.

Omdat veel beleggers bang zijn om verliezen te maken, zoeken ze houvast; bijvoorbeeld in beurswijsheden. Deze beurswijsheden komen nooit zomaar uit de lucht vallen, maar of of ze ook enige zekerheid bieden is de vraag.

Sell in May... Meestal een slimme keuze

Een van de oudste beurswijsheden is ‘Sell in May and go away...’. Dit wordt ook weleens de 'Halloween indicator' genoemd. Het houdt in dat de beurzen tussen november en mei in de periode tussen november en mei gemiddeld een stuk beter presteren dan in de overige maanden.

Volgens ING ontstond deze spreuk in de tijd dat rijke beleggers zich 's zomers op het familielandgoed terugtrokken en pas tegen de herfst weer naar de stad trokken. Omdat vrijwel alle beleggers inmiddels beschikken over een goede internetverbinding, telt dit kalendereffect niet meer, zou je zeggen. Maar dat blijkt niet het geval.

Ben Jacobsen van Universityof Edinburgh Business School en Cherry Zhang, van Nottingham University Business School China hebben een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar dit seizoenseffect, bij 109 aandelenbeurzen tussen 1693 en 2011.

Hieruit bleek dat de rendementen tussen november en april wel degelijk meestal hoger lagen dan in de rest van het jaar; ook sinds beleggers de zomermaanden niet meer in afzondering doorbrengen:


Het onderzoek wees ook uit dat beleggers die de beurzen tussen 1 mei en 1 november de rug toekeerden en het geld op een spaarrekening zetten gemiddeld een hoger rendement behaalden dan wie in de markt bleef.

Uitstappen in mei is dus zo gek nog niet. Dit jaar is hierop geen uitzondering. Wie deze beurswijsheid ter harte had genomen en bij het sluiten van de beurs op 30 april een indextracker op de AEX had verkocht, had tot nu toe 4,3% koersverlies bespaard.

... maar beter pas weer instappen in oktober

Omdat in het bovengenoemde onderzoek ook indexen zijn meegenomen die een compleet andere dynamiek kennen dan westerse beurzen - zoals die van Kirgizië, Irak en Swaziland - heeft ING het historisch rendement van onze eigen AEX-index onder de loep genomen tussen 1993 en 2015.

Hieruit blijkt dat beleggers die de beurswijsheid 'Sell in may... but remember to be back in September' letterlijk namen en op 1 september weer instapten, er door de jaren heen minder goed van af kwamen dan beleggers die waren blijven zitten.

Beleggers die nog een maandje extra langs de zijlijn bleven staan en dus pas op 1 oktober weer inlogden bij hun broker, deden het daarentegen een stuk beter. Maar ten opzichte van de blijvers is het verschil vrij klein.

Nóg een maand langer wachten blijkt historisch gezien geen verstandige keuze. Het rendement ligt gemiddeld lager dan bij de blijvers en de beleggers die op 1 oktober weer de markt op gingen.

Uitstappen in mei is in de regel dus zo gek nog niet. Maar op basis van de statistieken is het verstandiger om nog een extra maandje vakantie in te lassen en pas in oktober terug te keren.

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Cijferseizoen is begonnen: waar moet je op letten?

Het cijferseizoen is zojuist losgebarsten. 8 punten waar beleggers naar ... Lees verder ›