IEXGeld

Dossiers

Profiel

Klimaatakkoord: dit ga jij ervan merken

Het kabinet heeft ambitieuze plannen ontvouwd om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Maar wat merk jij er in de praktijk van?

Om de opwarming van de aarde te beteugelen, moet de CO2-uitstoot in ons land fors worden teruggedrongen ten opzichte van 1990: in 2030 met 49% en in 2050 zelfs met 95%. Dat vraagt om drastische maatregelen, die het kabinet - na lang onderhandelen met allerlei belangenbehartigers - onlangs heeft opgenomen in het Klimaatakkoord. Wat staat ons te wachten?

Elektrisch rijden

Een drempel om elektrisch rijden mainstream te maken is het te kleine aanbod van elektrische occasions. Om te zorgen voor een goede doorstroming, zal de overheid de aankoop van betaalbare modellen in de zakelijke markt en voor de particuliere markt stimuleren.

Tussen 2020 en 2024 blijven kopers van elektrische auto’s vrijgesteld van BPM (aanschafbelasting) en MRB (wegenbelasting). Daarna rekent de overheid een vaste voet van 360 euro voor de BPM en 25% MRB.

Ook komt er volgend jaar een aanschafsubsidie voor elektrische auto’s. Volgens de ANWB zal dit bedrag uitkomen tussen de 3.000 en 3.500 euro en later geleidelijk worden afgebouwd.

Lees ook: Elektrische autorevolutie bereikt nu heel Europa

Om het aanbod van tweedehands elektrische auto’s te stimuleren, heeft het kabinet 100 miljoen euro gereserveerd, maar het is nog niet duidelijk hoe dat bedrag zal worden besteed.

Verder komen er meer elektrische deelauto’s beschikbaar en mogen gemeenten vanaf 2021 hun parkeertarieven differentiëren op basis van de CO2-uitstoot.

Bijtelling elektrische auto’s

Wie zijn auto van de zaak ook gebruikt voor privéritten, wordt geconfronteerd met een bijtelling: een bedrag dat bij je loon wordt opgeteld. Dit is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Wie nu een elektrische auto aanschaft, kan gebruik maken van een verlaagde bijtelling van 4%. Dit percentage gaat de komende jaren stapsgewijs omhoog, om oversubsidiëring van elektrische auto’s te voorkomen

In 2020 wordt de bijtelling verdubbeld naar 8% en het jaar erna verhoogd naar 12%. In 2023 en 2024 stijgt de bijtelling naar 16% en in 2025 naar 17%.

Hier staat wel tegenover dat het maximale bedrag waarop de bijtellingskorting van toepassing is, omlaag gaat van 50.000 euro naar 45.000 euro in 2020 en 40.000 euro voor de jaren erna. Koop je een duurdere stekkerauto, dan ben je over het meerdere de hogere bijtelling verschuldigd.

Brandstofauto’s

De BPM en MRB worden tussen 2020 en 2025 bevroren.

Wel gaat de dieselaccijns in 2021 met 1 cent per liter omhoog en twee jaar later met nog eens 2 cent. De accijns op benzine blijft ongemoeid.

Betalen voor gebruik

Verder wil de overheid automobilisten meer laten betalen voor het gebruik van de auto in plaats van het bezit. Dit kan door rekeningrijden, waarbij je betaalt per gereden kilometer. Er worden drie varianten onderzocht.

(Snor)fietsen

De overheid zal de fiets van de zaak vanaf komend jaar fiscaal stimuleren. Ook wordt er 75 miljoen euro geïnvesteerd in fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Verder stuurt het kabinet aan op meer fietsroutes en extra overstappunten van de auto of een busstation naar de fiets.

In 2025 mogen er geen nieuwe snorfietsen meer worden verkocht die nog op benzine rijden. Vijf jaar later volgen waarschijnlijk ook bromfietsen.

Huizen van het aardgas

In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Zij worden dan verwarmd met bijvoorbeeld warmtepompen of via stadsverwarming. In 2050 mag geen enkel huis nog met aardgas worden verwarmd.

Staat jouw huis op de nominatie om van het gas af te gaan, dan moet je uiterlijk acht jaar voor het zover is te horen krijgen wat het alternatief wordt.

Check ook: 6 manieren om energie te besparen in de zomer

Om de overgang soepel te laten verlopen, worden de komende jaren proeven gedaan in diverse woonwijken.

… ook voor nieuwbouwwoningen

75% van alle nieuwbouwhuizen die de komende jaren worden opgeleverd, mogen geen aardgasaansluiting meer hebben.

Voor huizen waar dit niet meer mogelijk is (omdat ze bijvoorbeeld al in aanbouw zijn), moeten bouwbedrijven de mogelijkheid bieden om eenvoudiger over te stappen naar een alternatief voor aardgas, zoals extra woningisolatie of zonnepanelen.

De nieuwe huiseigenaar kan voor deze maatregelen geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Meer woningisolatie

Ook moeten in 2030 zoveel mogelijk huizen zijn geïsoleerd. De kosten om je huis te verduurzamen mogen niet hoger zijn dan wat je op de energierekening bespaart. Zit hier toch lucht tussen, dan zal de overheid financieel bijspringen.

Belasting op gas omhoog, maar op elektriciteit omlaag

Om het gebruik van aardgas terug te dringen en woningisolatie te stimuleren, gaat de belasting op aardgas vanaf volgend jaar omhoog (met 4 cent per m3 in 2020 en 1 cent per m3 in de zes jaren daarna). De elektriciteitsprijs wordt daarentegen juist verlaagd.

Overdraagbare leningen op energiebesparende maatregelen

Om verduurzaming van je huis te stimuleren, komt er een lening voor energiebesparende maatregelen die je bij een verhuizing kunt overdragen aan de nieuwe bewoners.

Ook wordt er gewerkt aan een zogeheten warmtefonds. Hier kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en huiseigenaren die moeilijk of geen lening kunnen krijgen alsnog tegen een lage rente een lening krijgen om hun huis bijvoorbeeld te isoleren. Het kabinet stelt hiervoor de komende elf jaar 50 tot 80 miljoen euro beschikbaar.

Lees ook: Woningisolatie en zonnepanelen: wat kost het en wat levert het op?

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Wat te doen bij een draaiende woningmarkt?

ABN Amro en DNB verwachten dat de huizenprijzen gaan dalen. Wat moet je ... Lees verder ›