IEXGeld

Dossiers

Profiel

Meer of minder risico?

Beleggers hebben de neiging om deel te nemen aan investeringen met een hoger risico, als er weinig economische onzekerheid is. En dat geldt vanzelfsprekend andersom ook. Maar of de prijzen altijd het risicosentiment van de markt reflecteren, is nog maar de vraag.

Als bedrijfswinsten groeien, de macro-economische vooruitzichten goed zijn en centrale banken een accommoderend beleid voeren, ervaren beleggers doorgaans minder marktrisico. Hierdoor zijn ze positief gestemd en durven ze meer risico te nemen.

Beginnen met beleggen? Hier ga je van start!

Risk-on/Risk-off

Niet alle assetklasses hebben hetzelfde risico. Aandelen bijvoorbeeld worden over het algemeen gezien als risicovollere activa dan obligaties. Daarom wordt een markt waarin aandelen beter presteren dan obligaties wel een risk-on omgeving genoemd.

Wanneer aandelen worden verkocht en beleggers vluchten naar staatsobligaties of in andere veilige havens, wordt gezegd dat het een risk-off situatie is. Die waarden bieden in tijden van nood bescherming in beleggingsportefeuilles.

Economische cyclus

Elke economische cyclus is uniek en de oorzaak en gevolg verschillen in tijd en per regio. Daardoor zal de balans tussen risico en rendement ook afwijken.

Want moet je met de huidige lage rente in Europa je belang in vastrentende waarden wel vergroten als je het beleggersrisico wil reduceren? En wil je als belegger in de VS op de huidige niveau’s nog wel in aandelen zitten als het rendement in 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties 3% is?

De stand van zaken op financieel gebied verschilt in de regel per land en dat biedt ook uitdagingen. De situatie in Amerika bijvoorbeeld verschilt momenteel aanzienlijk ten opzichte van de Europese. Zo laat het beleid van de centrale banken een groot verschil zien. Terwijl de Amerikaanse centrale bank monetair aan het verkrappen is, koopt de ECB nog maandelijks voor miljarden aan obligaties op en is het moment van de eerste renteverhoging nog zeker een jaar verder weg.

Bekijk ook: Meer rendement = meer risico. Altijd.

Belastingverlagingen

Ongetwijfeld hebben de belastingverlagingen voor bedrijven in de VS van president Trump het contrast nog groter gemaakt. Zo zorgt de belastinghervorming er voor dat opgespaarde kasreserves van Amerikaanse bedrijven in het buitenland worden teruggebracht naar de VS tegen een drastisch gereduceerd tarief.

Amerikaanse multinationals hebben de afgelopen decennia ongeveer $2700 miljard aan buitenlandse inkomsten opgespaard buiten de VS, om Amerikaanse belastingen te ontwijken.

Volgens insiders komen de belastingverlagingen overwegend ten goede aan de aandeelhouders. Zo verhogen bedrijven hun dividenduitkeringen en kopen eigen aandelen terug. Analisten hebben voorspeld dat ondernemingen dit jaar bij elkaar een recordbedrag van $800 miljard zullen besteden aan het terugkopen van aandelen.

Bruikbare strategie

Investeerders kunnen minder risico nemen hetzij defensiever beleggen op veel verschillende manieren. Drie tips om de verhouding tussen risico en rendement in een beleggingsportefeuille te optimaliseren.

  1. Spreiden
    Spreiding is een goede strategie om het risico van beleggen te verlagen. De richting van wereldwijde financiële markten laat zich niet voorspellen. Op basis van marktkapitalisatie zou men verhoudingsgewijs moeten beleggen in aandelen van opkomende markten zoals China, De Verenigde Staten en Europa, waardoor het valutarisico ook gelijkmatig wordt verdeeld. 
  2. Langetermijnvisie
    Een economische wetmatigheid beloont risico door op lange termijn te beleggen. Het blijft altijd moeilijk om je winst niet te pakken en zeker om je verlies te moeten nemen. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe groter het risico dat je je kunt permitteren. De kans dat zepers kunnen worden goedgemaakt, is per slot van rekening groter op lange dan op korte termijn. 
  3. Combineren
    Door combinaties te maken van beleggingscategorieën in een portefeuille kan je de volatiliteit en dus het risico verlagen. Door een laag gecorreleerde asset mix samen te stellen kan zelfs het verwachte rendement toenemen, terwijl het risico afneemt.

Lees ook: Buffett: Beleg op deze manier, dan kan het niet missen

Reacties

Er is nog niet gereageerd.