IEXGeld

Dossiers

Profiel

Meer maatwerk nodig op woningmarkt

In 2017 zijn 117.779 nieuwe hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie. Dat brengt het totaal aantal woningen met NHG in Nederland op 1,3 miljoen. Dat schrijft  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in hun jaarverslag, organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

De NHG beschermt huizenbezitters en is een garantie voor geldverstrekkers. Uit het jaarverslag blijkt dat 2.169 huishoudens een beroep deden op het fonds in 2017, omdat zij hun woning met verlies moesten verkopen. 

Alles over wonen op: IEXGeld Wonen

Cijfers en ontwikkelingen 2017

Het aantal aanvragen daalde in 2017 met 1% en de verliesdeclaraties met 39,2% ten opzichte van 2016. Ondanks de lichte daling van het marktaandeel van Nationale Hypotheek Garantie (NHG), was het netto effect positief: er werden in het verslagjaar ongeveer 2% meer garanties verstrekt dan was verwacht.

Het totale garantievermogen nam in 2017 toe tot 1.113 miljoen euro (2016: 979 miljoen euro). Deze groei stelt NHG in staat door te gaan op de ingeslagen weg om bij te dragen aan een structureel gezonde woningmarkt.

Enerzijds via de garantiestelling, om de financiële risico’s van een eigen koopwoning te beperken. Anderzijds om groepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt toegang te geven tot een verantwoorde financiering van een eigen woning. Denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, zzp’ers en senioren.

Terugblik

Arjen Gielen, algemeen directeur NHG: "We kijken terug op een jaar waarin de woningmarkt zich in snel tempo heeft ontwikkeld door groeiende vraag. Maar door lage rentes en gunstige financieringsvoorwaarden, in combinatie met een beperkt woningaanbod zagen we snel stijgende prijzen."

Lees ook: Huizenprijzen stijgen nog harder dan verwacht

Hij gaat verder. "Deze ontwikkeling brengt flinke uitdagingen met zich mee. Voor bepaalde groepen kopers hapert de doorstroom in de woningmarkt. Zowel starters als senioren hebben moeite een passende koopwoning te vinden. Daarnaast is er behoefte aan financieringsoplossingen in een steeds flexibelere arbeidsmarkt en speelt de noodzaak om woningen te verduurzamen."

"Er zijn allerlei mogelijkheden, maar deze worden nog onvoldoende benut. Hierdoor haperde de doorstroming in 2017 al. En juist in een overspannen markt is doorstroming dé hoop voor starters – bijvoorbeeld: als een senior verhuist, maakt deze ruimte vrij, uiteindelijk ook voor een starter. NHG kijkt continu naar de knelpunten om vervolgens nieuwe, op maat gemaakte, oplossingen aan te dragen. De behoefte aan maatwerk is groter dan ooit. Daar ligt de sleutel tot een gezondere woningmarkt", sluit Gielen af. 

Ondernemers, senioren en duurzame woningen

NHG maakte het ruim een jaar geleden mogelijk om al na één jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de drie jaar die gebruikelijk was en introduceerde ruimere acceptatiecriteria voor senioren met een verhuiswens. Mensen die hun woning willen verduurzamen kunnen eveneens op steun rekenen.

Naast de mogelijkheden die er al waren, is samen met geldverstrekkers commitment gegeven om verduurzaming mee te nemen in ieder hypotheekadviesgesprek. De maatregelen werpen reeds vruchten af. Het aantal aanvragen voor financiering mét energiebesparende voorzieningen ligt inmiddels ongeveer vijf keer hoger dan het jaar ervoor. NHG blijft zich inzetten om dit percentage te verhogen.

Check: Hypotheekgarantie te duur voor starters

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Prijsstijging op de huizenmarkt nog lang niet voorbij

Het CBS rapporteert over de prijsstijgingen op de woningmarkt. Nederland... Lees verder ›