IEXGeld

Dossiers

Profiel

Arbeidsmarktdiscriminatie nog steeds veelvoorkomend

Sollicitanten met een migrantenachtergrond krijgen al bij het versturen van een sollicitatiemail te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dit blijkt uit onderzoek van CVster.nl. Niet-Nederlandse sollicitatiemails en cv's worden stelselmatig minder vaak bekeken.

De website voor CV's verstuurde voor hun onderzoek 480 identieke digitale sollicitaties, met tracking software, in vier verschillende sectoren. Vier fictieve sollicitanten werden hiervoor ingezet: één met een Nederlandse achtergrond en drie met een migrantenachtergrond. De onderzochte sectoren waren gezondheidszorg, detailhandel, onderwijs en uitzendbranche. 

Lees meer: "Investeer in de grootste asset die je hebt: jezelf"

Arbeidsmarktdiscriminatie in alle stadia

In het onderzoek werd gekeken naar drie opeenvolgende zaken. Ten eerste of de sollicitatiemail werd geopend, of het cv uit de bijlage werd geopend, ten slotte wat er als reactie terug kwam aan het adres van de sollicitant. 

Sollicitatiemails van sollicitanten met een buitenlands klinkende naam werden gemiddeld 11% minder vaak geopend dan de e-mails van de sollicitant met een Nederlandse naam. Het cv van de Nederlandse sollicitant, dat in de bijlage was meegestuurd, werd zelfs 12% vaker gedownload en bekeken.

Uiteindelijk kregen sollicitanten met een buitenlandse naam 7% minder vaak een positieve reactie, zoals een uitnodiging voor een telefonisch interview of een persoonlijk gesprek. Het gaat hierom 38% versus 45%. 

Discriminatie op basis van naam en/of afkomst blijkt hiermee in alle stadia van het sollicitatieproces plaats te vinden.

Lees meer: Zo ontcijfer je je loonstrook

Verschillen per sector

De verschillen per sector zijn vrij groot. Zo is in de onderwijssector juist een omgekeerde trend te zien. De sollicitatiemail van sollicitanten met een migrantenachtergrond werd daar 5% vaker bekeken door recruiters en HR-managers.

Het cv werd, met een gemiddelde van 92%, vaak geopend bij alle sollicitanten die in de onderwijssector solliciteerden, ongeacht afkomst. Ook kregen de fictieve sollicitanten evenveel positieve reacties. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het grote lerarentekort. 

De arbeidsmarktdiscriminatie is het hoogst in de uitzendbranche. Hier zijn de verschillen schrikbarend groot. Zo werd de sollicitatiemail van de sollicitanten met een migrantenachtergrond maar liefst 14% minder vaak bekeken en het cv werd zelfs 29% minder vaak geopend vanuit de bijlage. Ook kreeg de Nederlandse sollicitant zo’n 50% meer positieve reacties.

In de detailhandel kregen sollicitanten in een gelijke mate positieve reacties te ontvangen. De verschillen zijn groter in de gezondheidssector, waar de Nederlandse sollicitant zo’n 26% meer positieve reacties kreeg. De grootste kans op een positieve reactie hadden de sollicitanten in de gezondheidssector, de minste kans in de detailhandel en uitzendbranche.

Tussenpersoon of direct bij werkgever solliciteren

Er is ook gekeken naar de manier van solliciteren. Er lijkt in eerste instantie bij werving- en selectiebureau's (en recruiters) meer discrimitatie te zijn dan bij werkgevers zelf. De verschillen zijn per saldo echter niet groot. 

Hoewel werving- en selectiebureaus 100% van alle Nederlandse verstuurde sollicitatiemails openden, deden ze dit maar bij 91% van de sollicitanten met een migrantenachtergrond. Bij werkgevers is dit verschil maar 6% (97% vs. 91%).

Ook bij geopende CV's is er verschil te zien. Bij selectiebureau's is het 95% vs. 80% en bij werkgevers 88% vs. 81%. Hoewel het verschil dus groot is, is het percentage per saldo bijna hetzelfde. Dat is ook te zien in het aantal positieve reacties: die is bij beide manieren gelijk. Zowel de werkgevers als de bureaus maken zich in een even grote mate schuldig aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Lees meer: Met deze vaardigheden krijg je het snelst een baan

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Tien levenslessen om miljonair te worden voor je dertigste

Millennials opgelet! Leef volgens deze tien regels en wie weet kun jij b... Lees verder ›