IEXGeld

Dossiers

Profiel

Dit verandert er voor je spaargeld in 2018

In 2018 betaal je als spaarder minder belasting, vanwege een wijziging in het heffingsvrij vermogen en een wijziging in het rendement op spaargeld. Hoe werkt dit precies?

Dit jaar kun je meer sparen, zonder dat je daarover belasting hoeft te betalen. Het heffingsvrije vermogen in box 3, dus je inkomen uit sparen en beleggen, is voor 2018 verhoogd van 25.000 naar 30.000 euro. Dat levert mensen met een vermogen van 30.000 euro of meer ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar. 

Voor fiscale partners geldt een gezamenlijk heffingsvrij vermogen van 60.000 euro ten opzichte van 50.000 euro in 2017. Dit kan een besparing opleveren tot 86 euro per jaar. 

Lees ook: Je hypotheeklasten verlagen: vijf tips

Ander rendementspercentage

Verder hanteert de Belastingdienst dit jaar een ander rendementspercentage dan vorig jaar. De fiscus heeft bepaald dat in 2018 wordt gerekend met een 0,36% rendement op het spaargedeelte in de vermogensschijven, terwijl dit in 2017 nog 1,63% was. Het percentage is gebaseerd op het landelijke rendement op spaargeld over vijf jaar.     

De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je een bepaald rendement behaald op je beleggingen en/of spaarrekening en over dit fictieve rendement moet je inkomstenbelasting betalen, te weten 30%.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je meer rendement op je vermogen ontvangt als je meer vermogen hebt. En dat je bij een hoger vermogen meer belegt dan dat je spaart. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een hoger percentage om het rendement over je vermogen te berekenen.  

Lees ook: Dit verandert er in 2018 voor je portemonnee

In de tabel hieronder zie je hoe de schijven dit jaar zijn opgebouwd:

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 0,36% Percentage 5,38% Percentage gemiddeld rendement
1 Tot en met € 70.800 67% 33% 2,017%
2 Vanaf € 70.801 tot en met € 978.000 21% 79% 4,326%
3 Vanaf € 978.001 0% 100% 5,38%

Kortom: in schijf 1 wordt over 67% van je vermogen een rendement berekend van 0,36% en over de overige 33% wordt een rendement van 5,38% gehanteerd. Het percentage van 0,36% gaat daarbij uit van het rendement dat je op je spaargeld krijgt en het percentage 5,38% van het rendement dat je op beleggingen krijgt.

Dus de Belastingdienst houdt er dus eigenlijk rekening mee dat 67% van je vermogen op je spaarrekening staat en 33% is gestoken in beleggingen (aandelen, obligaties en onroerende zaken). 

Van fictief naar werkelijk rendement

Er is door verschillende partijen veel kritiek op de wijze waarop de vermogensrendementsheffing tot stand komt. Vooral over het feit dat het fictieve rendement waarover belasting wordt geheven meestal hoger is dan het daadwerkelijke rendement is niet iedereen het eens.

Er wordt dan ook onderzoek gedaan naar een belastingstelsel dat zich baseert op het werkelijke rendement. Dit kan ertoe leiden dat de belastingtarieven in 2019 en latere jaren weer veel hoger zullen zijn. Evenwel zou de organisatie van de Belastingdienst voorlopig nog niet klaar voor een dergelijke verandering van het stelsel. 

Zie ook: Zo bouw je aan een sterke financiële basis

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Waarom stockpickers de betere kaarten hebben

Vermogensbeheerder Hilco Wiersma van Add Value Fund wakkert de discussie... Lees verder ›