IEXGeld

Dossiers

Profiel

Deze fouten worden door beleggers het meest gemaakt

Beleggers lijken volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) niet te leren van andermans fouten. De VEB zet de meest voorkomende fouten van beleggers op een rij, in de hoop dat ze wel van hun eigen fouten kunnen leren. 

1. Investeren in hopeloze beleggingen

"De manier waarop we geld verkrijgen, bepaalt de waarde die we eraan toekennen. Zo zijn beleggers die net veel geld hebben verdiend met een belegging eerder geneigd hiermee meer risico te nemen."

Het verliezen van geld doet drie keer meer pijn dan het geluk dat het oplevert om hetzelfde bedrag te verdienen. Beleggers gooien hierdoor al snel goed geld naar kwaad geld en investeren dus meer in hopeloze beleggingen. 

2. Focus op korte termijn

Beleggers richten zich vaak vooral op wat zich op de korte termijn afspeelt. Dalen de koersen? Dan raken veel beleggers in paniek, en handelen uit paniek kost geld. 

"Resultaten uit het verleden tonen aan dat het bij een gedegen ingerichte portefeuille meestal verstandiger is om stil te blijven zitten. Het is ondoenlijk om de aandelenmarkt te timen en de kans is groot dat je uiteindelijk meer verliest door reactief te verkopen", schrijft de VEB. 

3. Kop in het zand

Komen er negatieve berichten naar buiten over een bedrijf, dan steken beleggers graag de kop in het zand. Zo worden kritische vragen bij aandeelhoudersvergaderingen ook niet altijd gewaardeerd, merkt de VEB op. 

Lees ook: Doe dit bij paniek op de beurzen

"In hetzelfde straatje van struisvogelstrategie ligt de tunnelvisie. Beleggers nemen alleen nog maar informatie in zich op die de huidige gedachten bevestigt. Kritische tegengeluiden doen ze af als onzin en bevestigende informatie versterkt hun overtuiging."

4. Te passief 

Het is als langetermijnbelegger meestal beter om een buy and hold-strategie te hanteren. Toch zijn er ook momenten waarop je als belegger beter uit kunt stappen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de verwachtingen voor de toekomst van een bedrijf op lucht gebaseerd zijn. 

In de hoop dat het verloren geld op een dag weer terugverdiend kan worden, verkoopt niet iedere belegger op zo'n moment.

Ook optimisme en overmoed zijn relevant. "Zeker wanneer een aantal keren geld is verdiend, waant menig belegger zich onoverwinnelijk. Maar natuurlijk is het niet zo simpel. De wereld is te complex en de mens is niet in staat deze accuraat te voorspellen. Het lukt zelfs het gros van de professionele beleggers niet om jaar in jaar uit winst te behalen."

5. Waarde niet kunnen bepalen

Beleggers schieten tevens vaak te kort als het gaat om het waarderen van beleggingen. Eigen aandelen worden ten onrechte als waardevoller gezien dan die van anderen. 

Ook laten we ons volgens de VEB makkelijk voor de gek houden doordat grote getallen een stevigere indruk maken dan kleinere. "We zijn meer onder de indruk van een eenmalige winst van 30% dan jaarlijkse kosten ter hoogte van 3%." Hier maakt menig beleggingsdienstverlener gretig gebruik van door reclame te maken met behaalde rendementen niet lang niet altijd representatief blijken. 

"Een ander fenomeen is het vasthouden aan een basis- of beginwaarde." Zo zijn beleggers geneigd om beslissingen te nemen op basis van bijvoorbeeld het bedrag waarvoor ze aandelen hebben aangekocht. Vaak zelfs terwijl daar geen rationele basis aan ten grondslag ligt. 

6. De massa volgen

Beleggers zijn net mensen: volgzaam en verre van rationeel waardoor we onze eigen logica wel eens in de wind kunnen slaan. "Denk aan beleggers die hun portefeuille op de bodem van de markt verkopen wanneer het bloed door de straten loopt. Maar al te vaak blijkt, zeker in het geval van een goed ingerichte portefeuille, dat herstel om de hoek is." 

Check ook: Belangrijk voor beleggers: doe het anders dan de kudde

Ook blijken we er vaak van uit te gaan dat anderen, waaronder media en professionele beleggers ons juist informeren. Begin je net met beleggen, dan ben je bijvoorbeeld snel geneigd om zelf aandelen te kopen, stelt de beleggersvereniging. Je hoort en leest daar veel over, dus het lijkt een logische optie. Toch is het voor veel beleggers geen geschikte keuze.  

7. Gebrek aan zelfbeheersing 

"Tot slot zorgen al onze tekortkomingen en zelfs verslavingsneigingen ervoor dat we ons maar moeilijk kunnen beheersen, zelfs wanneer we weten dat iets slecht voor ons is."

Daarnaast hebben mensen de neiging patronen te zien en volgen die er niet zijn. In combinatie met de andere punten verklaart dat "waarom de mens vaak niet met succes belegt". 

Lees ook: Deze beleggingsfouten worden vaak gemaakt

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Gelijkgewogen ETF’s in trek

ETF’s waarbij alle aandelen in het mandje een gelijke weging hebben, zij... Lees verder ›