IEXGeld

Dossiers

Profiel

Een beter idee voor de vermogensrendementsheffing

Gastcolumnist Marcel Tak heeft een beter plan voor het nieuwe systeem van vermogensrendementsheffing dan staatssecretaris Wiebes.


Nagenoeg iedereen is het erover eens dat de huidige vermogensrendementsheffing onrechtvaardig is. De naam van deze belasting geeft aan dat er sprake zou zijn van belastingheffing over het rendement op vermogen. Niets is minder waar.

De 30% belasting over een veronderstelde 4% opbrengst op vermogen staat voor spaarders, en alle andere risicomijdende beleggers, mijlenver van de werkelijkheid. Om de vele protesten tegemoet te komen wordt in 2017 een nieuw systeem ingevoerd.

Het resultaat: je gaat nog meer belasting betalen.

Lees ook: Belasting werkelijk rendement komt eraan

Wens tot nivellering

Toegegeven, dat geldt alleen voor vermogens boven de 100.000 euro. Vanaf dat bedrag tot en met 1 miljoen euro gaat het forfaitaire rendement omhoog van 4% naar 4,7%. Voor vermogens boven 1 miljoen wordt vanaf 2017 zelfs uitgegaan van een rendement van 5,5%.

De officiële gedachte achter deze hogere percentages is een verondersteld hoger rendement op risicodragende beleggingen, zoals aandelen, in combinatie met de gedachte dat grote vermogens meer risicodragend worden belegd. De werkelijke gedachte is echter de wens tot nivellering.

Dat is zeker het effect van dit nieuwe systeem, omdat vermogen tot 100.000 euro, naast de vrijstelling van 25.000 euro, geacht wordt een rendement van 2,7% te behalen. Dat is lager dan dat van de grotere vermogens, maar voor het risicomijdende deel nog altijd niet realistisch ten opzichte van spaarrente die bij de grote banken nu 0,3% bedraagt.

Rendement wordt niet gehaald

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën moet op zoek naar een verfijndere methode, want er blijft kritiek dat het nieuwe systeem niet in de buurt komt van wat veel beleggers aan rendement behalen. In een brief aan de Tweede Kamer omschrijft de staatssecretaris het als volgt:

Sinds 2001 zijn de obligatierente en de spaarrente sterk gedaald. Daardoor kregen veel spaarders het gevoel belasting te betalen over een opbrengst die er nooit was geweest.

Spaarders kregen het gevoel, zo wordt gesteld. Tja, als de spaarrente 0,3% is en er wordt 1,2% belasting (30% over 4%) geheven, afgezien van de vrijstelling, gaat het hier om een feit dat belasting betaald wordt over een opbrengst die er nooit was.

Lees ook: Is vermogensheffing diefstal?

Vermogensbelasting: drie alternatieven

Wiebes wil dat niet zo opschrijven, mogelijk vanwege gerechtelijke consequenties. Er worden nogal wat pogingen gedaan de huidige methode van belastingheffing door de rechter nietig te laten verklaren.

Wiebes heeft nu drie alternatieven voor het nog niet eens ingevoerde nieuwe systeem voorgeschoteld. De Tweede Kamer mag zelf kiezen. De drie alternatieven zijn:

 1. Vermogensaanwasbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten en waardegroei van aandelen en obligaties. Voor andere vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed, geldt een forfaitair rendement.

 2. Vermogenswinstbelasting: jaarlijks wordt belasting geheven over inkomsten van vermogen, terwijl waardegroei pas wordt belast bij verkoop. Ook nu weer geldt voor onroerend goed en andere bestanddelen een forfaitair rendement.

 3. Forfaitaire belasting: jaarlijks wordt van elke belastingplichtige de vermogenssamenstelling bepaald. Aan het eind van het jaar wordt voor elke beleggingscategorie het gemiddelde rendement vastgesteld en daar wordt belasting over geheven.

Volgens het u-vraagt-wij-draaien-principe laat Wiebes de Tweede Kamer kiezen voor één van de varianten. De gekozen variant wordt vervolgens uitgewerkt.

Lees ook: Hier vind je al onze artikelen over de vermogensbelasting

De nadelen

Op zich prima dat de volksvertegenwoordiging het laatste woord heeft, maar het probleem is dat het meest logische en het meest eenvoudige systeem niet bij de drie varianten zit.

Alvorens de in mijn optiek beste en meest faire methode aan te geven, geef ik eerst enkele in het oog springende nadelen van de drie varianten van Wiebes.

 • De eerste methode sluit dicht aan bij de genoten opbrengsten, behalve voor het forfaitaire rendement dat gaat gelden voor onroerend goed. Probleem is de grote schommelingen in het werkelijke rendement, vooral voor risicodragende beleggingen. Hoe gaat de fiscus om met een koerswinst van 10% in drie opeenvolgende jaren en een verlies van meer dan 30% die de eerder genoten winsten geheel teniet doen?

 • De tweede variant heeft als groot nadeel dat verkoop van winstgevende beleggingen wordt uitgesteld, zodat in zijn totaliteit een enorme belastingclaim kan ontstaan.

 • De derde variant, de jaarlijkse bepaling van het rendement over verschillende vermogenscategorieën, geeft beleggers de mogelijkheid rond de peildatum van de bepaling van de door de fiscus vast te stellen asset allocatie, ze in gunstige zin te veranderen in het voordeel van laagrenderende beleggingen. Bijvoorbeeld door rond 1 januari een groot deel van het vermogen om te zetten naar spaargeld, en dat enige tijd later weer terug te draaien.

Lees ook: Prinsjesdag: de fiscale wijzigingen

De vierde variant

Naast deze specifieke nadelen, is in alle gevallen de uitvoering complex en dus kostbaar en zullen er toch allerlei ontwijkingsmogelijkheden zijn. Waarom wordt niet gekozen voor een zeer eenvoudige en rechtvaardige methode om belasting over vermogen te heffen?

Die methode kan er als volgt uitzien. Jaarlijks wordt vermogensbelasting geheven op basis van de hoogte van de gemiddelde spaarrente. Die rente is zeer eenvoudig vast te stellen, en ontwijking is niet mogelijk. Het is zeer rechtvaardig, want iedereen kan kiezen voor die risicomijdende spaarrente.

Beleggers die kiezen een (groot deel van) hun vermogen risicodragend te beleggen, kunnen natuurlijk een veel hoger rendement behalen, maar ook enorm verliezen.

Dat is dan geheel voor hun eigen risico. De overheid moet niet willen profiteren, maar ook niet meebetalen aan behaalde winsten of verliezen.

Vermogensbelasting eenvoudig uit voeren

Zo eenvoudig kan het systeem zijn. Wat mij betreft zou een dergelijk systeem uitstekend zijn, maar er is ongetwijfeld een politieke stroming die grotere vermogens zwaarder belast wil hebben. Ik ben daar geen voorstander van, maar als de politiek dat toch wil is dat zeer eenvoudig te realiseren.

Over een eerste schijf kan bijvoorbeeld 25% worden geheven over de vastgestelde spaarrente en over een volgende schijf een hoger percentage, bijvoorbeeld 40%. Dat is ook allemaal heel eenvoudig uit te voeren.

Staatssecretaris, geef het parlement deze variant als vierde keuze. Het scheelt een toekomstig hoofdpijndossier. Voor zowel belastingdienst als belastingplichtigen.

Check ook: Zo betaal je minder belasting in box 3

Gerelateerde Tools

Reacties

7 Reacties Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

 1. [verwijderd] 28 september 2016 19:33 0
  het veronderstelde rendement boven 1 miljoen is in 2017 5,39%, niet 5,5%. Tussen € 100.000 en 1 miljoen 4,6%. Tussen € 25.000 en € 100.000 2,87%.
 2. [verwijderd] 29 september 2016 08:19 0
  Waarom nivelleren? Schaf de belasting op vermogen af. Iedereen profiteert. Er komt geld vrij en wordt uitgegeven. Goed voor de economie en voor de schatkist. 21% BTW, hogere winsten bij ondernemers dus meer belastinginkomsten, meer banen dus meer inkomstenbelasting en minder kosten voor de staat. Grootste voordeel: geen gevoel bij de burgers dat ze worden bestolen. Maar nee, jaloers Nederland moet het gevoel hebben dat de 'Rijken' moeten bloeden voor hetgeen ze hebben bereikt. En Wiebes danst naar de pijpen van Links en legt 3 onnozele alternatieven voor, die alleen maar weer eindigen in eindeloos gezever en belasting ontduiken door het zoeken naar allerlei mazen in de wet.
 3. bergen333 29 september 2016 15:55 0
  Ook de "vierde variant" is nodeloos ingewikkeld en geen belasting op het rendement maar op het hele vermogen. Daarom een vijfde variant: hef alleen belasting over het échte rendement (dus niet een fictief rendement, zoals nu het geval is). Heel simpel: is het Box 3 vermogen op 1 januari toegenomen t.o.v. dat van 1 jaar daarvoor, om welke reden dan ook (rendement dus), kan over dat meerdere een bepaald percentage belasting worden geheven. Is het Box 3 vermogen echter lager dan 1 jaar daarvoor, om welke reden dan ook, is er géén rendement, en wordt er dus géén belasting over geheven. Hoe simpel wil je het hebben?
  Er is natuurlijk nog één variant (de zesde dus) nóg simpeler, en bovendien het meest rechtvaardig, nl. die hele vermogensrendementsheffing afschaffen. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft diefstal. Heb je het zelf verdiend, dan heb je er al inkomstenbelasting over betaald, is het bijv. verkregen of geërfd, heb je er schenkings- en erfbelasting over betaald. Daar moet de staat ophouden met heffen.
 4. Kweenie Zoukunnen 1 oktober 2016 17:22 0
  Boogyman.Ga jij eens snel naar het Trump/campagneteam. Ook voorstanders van het Trickle down effect. Wat niet werkt omdat wie veel heeft, veel wil houden en liefst nog meer (Rupsje Nooit Genoeg effekt). Als er geen redelijke belasting is, wie zorgt dan voor het Onderwijs, Defensie, Gezondheidzorg en andere Algemene Nutszaken=
 5. 1magnum2 26 december 2016 13:05 0
  Beste Kweenie. De redenatie van Boogymann44 in relatie tot het huidige onverteerbare vermogens rendementsheffing systeem is zo slecht nog niet en heeft een positiever effect op de economie dan het het huidige. Het huidige systeem weerhoudt mensen ervan geld uit geven. Hetzelfde geldt voor de extreem lage rente op dit moment. Mensen houden hun spaargeld vast. Bij een hogere rente geven ze het veel vlugger en makkelijker uit. Onze economie is er juist mee gebaat als mensen geld uitgeven. Op deze wijze wordt er meer belasting gegenereerd en heeft iedereen er baat bij.
 6. [verwijderd] 9 februari 2017 07:20 0
  @Bergen
  U vergeet dat het box 3 vermogen niet alleen wijzigt door rendement, maar ook door allerlei onttrekkingen (bijv. voor vakantie) en stortingen (bijv. salaris). De praktijk is weerbarstiger dan u denkt. Het beste voorstel lijkt mij om uit te gaan van een reëel risicovrij rendement van een bepaalde looptijd en die te belasten. Wie risico wil nemen en een hoger of lager rendement behaalt, moet dit zelf weten. Voordeel: eerlijker en eenvoudig. Nadeel: bij een negatief rendement moet de fiscus geld teruggeven. Voorts is er natuurlijk een budgettair probleem: op dit momemt levert een dergelijke aanpak veel minder op dan de ca. € 4 mld die nu in de boeken staat. Men vergeet dan dat de staat bij de lage rentestand ook een groot voordeel heeft doordat het zeer gunstig kan lenen.
 7. [verwijderd] 20 september 2017 11:26 0
  Goedenavond, meneer / mevrouw
  Ik ben de heer Juhel Pierre, ik kom in contact met u om u te laten weten dat ik een goede tijd ben. Een gelovige man die leningen en financiele leningen aanbiedt, heeft alle mensen in ernstige noodzaak om deze lening terug te betalen zonder zorgen. Mijn leningaanbod heeft een looptijd van 12 tot 30 jaar tegen een tarief van 3%.
  Hier is mijn e-mailadres: service_particulier@hotmail.com
  Ik kijk ernaar uit om met u te werken als u in goede trouw bent.

7 Reacties Omhoog ↑

Lees ook:

4 manieren om een waardeloze belegger te worden

Als je niet weet hoe je je doelen moet bereiken, is het soms handig te b... Lees verder ›