IEXGeld

Dossiers

Profiel

Een fijne aftrekpost voor ondernemers met een huurhuis

Ben je (zelfstandig) ondernemer, huur je een woning en heb je daar ook je werkruimte?

Misschien kom je dan in aanmerking voor kostenaftrek. Onlangs heeft de Hoge Raad uitgesproken dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of VOF) met een huurwoning de kosten voor de werkruimte onder bepaalde voorwaarden in aftrek kan brengen op zijn winst.

Lees ook: Twee belastingvoordelen voor investerende ondernemers

Voorwaarden kostenaftrek

Wat zijn dan die voorwaarden? Er bestaat recht op aftrek van kosten als de zakelijk gebruikte ruimte meer dan 10% van de woning betreft. In dat geval is het van belang dat je het huurrecht van de woning aanmerkt als ondernemingsvermogen. Dit moet blijken uit je balans- of resultatenrekening.

Je mag dan de betaalde huur in aftrek brengen op de winst, maar moet een correctie aanbrengen ter grootte van het eigenwoningforfait voor ondernemerswoningen. Dit forfait bedraagt in 2016 in de meeste gevallen 1,85% van de WOZ-waarde van de woning. Dit saldo trek je dus af van de winst.

Andere kosten

Er is natuurlijk altijd een 'maar'. De Hoge Raad geeft in de uitspraak niet aan of er ook recht op aftrek van kosten bestaat voor kosten die met de werkruimte samenhangen. Denk daarbij aan de kosten van de inrichting, verzekeringen en de onroerendezaakbelasting. Uit eerdere rechtspraak is af te leiden dat een evenredig deel hiervan ook in aftrek komt, maar dit is nog niet door de Hoge Raad bevestigd.

Lees ook: Gebruik deze apps om elke dag productiever te zijn

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Dit verandert er vanaf 1 januari 2024 in je portemonnee

Vanaf 1 januari gaat er een en ander veranderen in Nederland. Wat kan je... Lees verder ›