IEXGeld

Dossiers

Profiel

Tien feiten over het depositogarantiestelsel

De financiële wereld is heel wat begrippen rijk. Sommige termen zijn eenvoudig en veelvoorkomend. Andere woorden liggen, in elk geval op het eerste gezicht, minder voor de hand.

In de rubriek What the...finance nemen we iedere week een wetenswaardig financieel begrip, afkomstig van De Financiële Begrippenlijst (dfbonline.nl), onder de loep. Vandaag: depositogarantiestelsel.


Het wordt vaak aangehaald als het over sparen en spaargeld gaat: het depositogarantiestelsel. Belangrijk, want het bepaalt wat er met je geld gebeurt als de bank waarbij je spaart omvalt. Hoe zit dat precies? Tien feiten over de (Nederlandse) garantieregeling.

 1. Alle banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB) vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Deze banken staan in het Wft-register.

 2. Gaat zo'n bank failliet, dan garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal 100.000 euro.

 3. Er is een aanvullende garantie voor deposito's die tijdelijk worden aangehouden in verband met de aan- of verkoop van een huis. Dat is maximaal 500.000 euro, tot drie maanden na de storting. Dit bedrag komt bovenop de reguliere dekking van 100.000 euro.

 4. Spaarrekeningen, betaalrekeningen en termijndeposito's vallen onder het depositogarantiestelsel.

 5. Je krijgt rente over het spaargeld vergoed tot het moment waarop het faillissement wordt uitgesproken.

 6. Zoals gezegd geldt de vergoeding per rekeninghouder, niet per bankproduct. In het geval dat je als rekeninghouder twee spaarrekeningen met 100.000 euro hebt, dan krijg je toch maar één keer 100.000 euro uitgekeerd.

 7. Er zijn partijen die samen onder één bankvergunning werken. Eigenlijk komt het er op neer dat zij onder één bank vallen maar meerdere handselnamen gebruiken. Bijvoorbeeld ABN Amro en MoneYou, RegioBank en Reaal en Delta Lloyd en Ohra Bank.

  De garantieregeling geldt per bank en niet per handelsnaam. Heb je een rekening bij twee ondernemingen die horen bij dezelfde bank, dan krijg je bij een faillissement maximaal 100.000 euro vergoed voor het saldo op de beide rekeningen.

 8. Als de rekening op naam van meer dan een persoon staat (bijvoorbeeld bij een en/of-rekening), dan komen beide personen, afzonderlijk van elkaar, in aanmerking voor een vergoeding.

  Alle rekeninghouders krijgen hierbij een evenredig deel vergoed. Stel dat er 200.000 euro op een en/of-rekening staat, dan kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op 100.000 euro.

 9. In het geval van een faillissement zal DNB - via de website en media zoals dagbladen - rekeninghouders informeren over de prodedure.

  Als rekeninghouder zul je online gegevens kunnen inzien en een rekeningnummer voor de vergoeding moeten opgeven. Je hoort vervolgens binnen twintig werkdagen je vergoeding te krijgen.

 10. Die uitkeringstermijn van twintig dagen wordt in de toekomst teruggebracht. Dat gebeurt stapsgewijs. In 2024 moet het zijn teruggebracht naar zeven werkdagen.

Meer lezen? Kijk eens hier (op de site van De Nederlandsche Bank) en hier (op de site van De Consumentenbond).

Check ook: Waarom je geld op de bank veiliger is dan thuis

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Hoeveel eigen geld moet je in je nieuwe woning steken?

Soms moet je enorm veel geld meebrengen, soms niet. Wij leggen uit hoe h... Lees verder ›