IEXGeld

Dossiers

Profiel

Lees dit als je je kind mee wilt laten werken in je eigen bedrijf

De eindexamens worden deze week afgerond en de schoolvakanties starten volgende maand. En dan komt misschien wel de vraag naar boven drijven: waar kan je zoon of dochter deze zomer gaan werken?

Misschien wel in je eigen bedrijf! Hieronder lees je hoe het (belastingtechnisch) werkt als je je eigen kind in dienst wilt nemen.

Lees ook: Een bijzonder recht: het salaire differé

Dezelfde voorwaarden als ieder ander

Allereerst kan je kind onder dezelfde voorwaarden werken als andere werknemers. De gevolgen zijn dan ook gelijk aan het in dienst nemen van een willekeurig iemand: je draagt belasting en premies af en je betaalt de werkgeversheffing ZVW. Je zoon of dochter is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Een fictieve dienstbetrekking

Als de familieband overheerst in de arbeidsverhouding en het kind minstens 15 jaar is, zal de Belastingdienst al snel aannemen dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

De familieband overheerst als er meer sprake is van een ouder-kindrelatie dan van een gezagsverhouding werkgever-werknemer. Je stelt bijvoorbeeld andere eisen aan het doorgeven van afwezigheid of je kind werkt mee aan zaken die je niet aan een willekeurig iemand met een vergelijkbare opleiding zou overlaten. Ook het omgaan met fouten zal waarschijnlijk wat anders zijn.

Kortom: het is duidelijk dat de belangrijkste reden dat je kind het baantje heeft gekregen, ligt in het feit dat het je kind is. Bij zo'n fictieve dienstbetrekking ben je inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies én je betaalt de werkgeversheffing ZVW voor je kind.

Je kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar je betaalt daar ook niet voor. Je moet je verder aan de administratieve verplichtingen rond werknemers houden.

Lees ook: Deze zakelijke beloning voor je kind levert voordeel op

De vereenvoudigde regeling

Als je een eenmanszaak, maatschap, VOF of CV hebt en je laat je - minstens 15-jarige én nog thuiswonende - kind in je bedrijf werken, onder voorwaarden die je niet met een gewone werknemer zou overeenkomen (er is dus sprake van een fictieve dienstbetrekking), dan kent de wet nog een mogelijkheid.

Je kunt de Belastingdienst in dat geval via een simpel formulier verzoeken om toepassing van de vereenvoudigde regeling. De vereenvoudigde regeling is bedoeld om de administratielast die aan de dienstbetrekking zit, te verminderen.

Je hoeft dan maar één keer per jaar aangifte van de loonheffing te doen en je kunt de loonbelasting ook één keer per jaar afdragen. Je hoeft ook geen loonstaten voor je kind bij te houden. Het bewaren van een loonspecificatie in je administratie is dan voldoende.

Lees ook: Als zzp'er personeel aannemen? Dat kan!

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Dit verandert er vanaf 1 januari 2024 in je portemonnee

Vanaf 1 januari gaat er een en ander veranderen in Nederland. Wat kan je... Lees verder ›