IEXGeld

Dossiers

Profiel

Van gegarandeerd pensioenkapitaal naar pensioenbeleggen

Door de lage rentestand worden we bij een beschikbare premie-pensioenregeling min of meer gedwongen om niet meer te sparen voor een garantiekapitaal, maar om te gaan beleggen.

Dat zit zo. Om het gewenste kapitaal bij elkaar te kunnen sparen, moet je bij een lage rente meer premie inleggen om bedrag X bij elkaar te sparen, dan anders nodig zou zijn.

Bij een garantiekapitaal staat je eindbedrag wel vast, maar de kostprijs ervan kan nu zomaar 25% van je premie opslokken. Zonde van je pensioeninleg.

Lees ook: Die lage rentestand verpest je pensioen

Beleggen in plaats van sparen

Door te gaan beleggen kun je een hoger rendement op je ingelegde premie behalen dan je met sparen - door die de lage rentestand - kunt verwachten. En dus is de kans groter dat je je gewenste pensioenkapitaal bij elkaar krijgt zonder dat je er meer geld voor hoeft in te leggen.

Binnen de pensioenverzekeringscontracten bieden pensioenuitvoerders verschillende beleggingsmogelijkheden aan. Deze variëren van volledig zelf de beleggingsmix bepalen tot het zogenaamde life cycle-beleggen. Daarbij besteed je als werknemer de beleggingen volledig uit aan je pensioenuitvoerder.

Lees ook: Komt je werkgeverspensioen vrij? Je hebt langer de tijd om je uitkering te regelen.

Risico wordt door de jaren heen afgebouwd

De gedachte erachter is een wijze van beleggen waarbij het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille voor de werknemer op basis van de leeftijd automatisch wijzigt.

Naarmate de werknemer ouder wordt - en dus dichter bij de pensioenleeftijd komt - wordt het totale risico van de beleggingsportefeuille afgebouwd. De figuur hieronder geeft dit schematisch weer:


De achterliggende gedachte is als volgt: als je ouder wordt, heb je minder kans om eventuele beleggingsverliezen in de resterende tijd tot aan je pensioendatum te compenseren. Je beleggingsrisico zal daarom lager moeten worden naarmate je dichter bij de pensioenleeftijd komt. Daarnaast wordt in de laatste jaren ook het risico op een laag pensioen als gevolg van een lage marktrente verlaagd.

Lees ook: Meer rendement = meer risico. Altijd.

Binnen het aanbod van life cycles kun je kiezen uit verschillende risicoprofielen. Hierbij hanteren de pensioenuitvoerders diverse profielen, variërend van zeer offensief tot zeer defensief.

Bij een offensief profiel heeft de beleggingsmix een hoger risico dan een neutraal profiel. De neutrale Life Cycle heeft op haar beurt weer een hoger risico dan de defensieve variant. Alle varianten bevatten hetzelfde idee van minder risico naarmate je de pensioendatum nadert.

Lage premie op jonge leeftijd

Nu is alleen de vraag: als je als jonge werknemer begint, wordt er bijna 100% in aandelen belegd. Dit strookt met de gedachte van een lange beleggingshorizon.

Maar op jonge leeftijd is de premie-inleg laag (die stijgt met de leeftijd). En dus is de belegging in aandelen qua volume niet groot. Nader je de pensioendatum, dan is je pensioenpot goed gevuld, maar dan wordt er voor een heel groot gedeelte belegd in obligaties.

Beleggingtechnisch zou het natuurlijk beter zijn, als op je op jonge leeftijd een goedgevulde pensioenpot lang en goed kunt laten renderen in een aandelenportefeuille. Praktisch zou dit kunnen, simpelweg door al op jonge leeftijd meer te storten. Alleen deze voorfinanciering is fiscaal niet toegestaan.

Dat is jammer, want het zou een mooi beloningssysteem zijn voor jonge werknemers en het past veel beter in de gedachte van life cycle-beleggen. Een mooie uitdaging voor onze regering om dit mogelijk te maken.

Lees ook: Ga beleggen voor je pensioen. Je kunt er simpelweg niet omheen.

Gerelateerde Tools

Reacties

1 Reactie Omlaag ↓

Aantal posts per pagina:  20 50 100

  1. NOOTJExx5i6c 2 januari 2016 15:08 0
    Er was eens een gegarandeerd kapitaal voor je vermogen , geindiceerd en toch zegt eerst Dhr.Kok de index mag er af en later Dhr. bos , ja er mag 18% worden ingeleverd voor het algemeen nut. Gegarandeerd bestaat in Nederland dus niet .Pas op als je een pensioen afsluit. Koop waardevaste zaken of een buitenlands bedrijf

1 Reactie Omhoog ↑

Lees ook:

Is dit is het juiste moment om aandelen te kopen?

Het maakt niet uit wannéér je instapt. Áls je maar instapt. Lees verder ›