IEXGeld

Dossiers

Profiel

Belasting betalen over je lijfrentekapitaal? Er is een regel afgeschaft.

Heb je een lijfrentepolis waar je eigenlijk wel van af wilt? Dat kan, maar het heeft fiscale consequenties. Gelukkig is er een belastingregel omtrent lijfrente afgeschaft. De wijziging staat in een besluit dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Ik zal uitleggen hoe dat zit.

Belasting betalen over de afkoopsom

Het bedrag dat ontstaat als je je gespaarde lijfrente in één keer opneemt, ofwel de afkoopsom, is belast met revisierente. Dat is 20% over het totaalbedrag. Je hoeft dit niet te betalen als je voldoet aan twee voorwaarden:

  1. Je laat de volledige waarde van een lijfrenteverzekering of een lijfrentespaarrekening in één keer uitbetalen en die waarde is 4.242 euro of minder (tel de waarde mee van alle lijfrenten bij dezelfde instelling waarvan je nog geen uitkering hebt gehad).
  2. Er zijn eerder geen termijnen van deze lijfrenteverzekering uitgekeerd of tegoeden van de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht gedeblokkeerd.

Lees ook: Je kunt je gespaarde lijfrente inzetten bij arbeidsongeschiktheid

Daarnaast moet je ook inkomstenbelasting betalen over het door jou afkochte lijfrentekapitaal. Dat zou je ook gaan doen als je later periodieke uitkeringen krijgt, maar nu betaal je het in één keer. Dat kan bijvoorbeeld wel 52% zijn.

Als je uitgaat van 20 én 52% kan er een belastingheffing van 72% ontstaan, waardoor er wel erg weinig overblijft van je gespaarde lijfrente.

Lees ook: Ken jij de spelregels van je lijfrentepolis?

Hoe hoog is de afkoopsom?

Je moet dus belasting betalen, maar over welk bedrag precies? Wat is precies die afkoopsom? In principe wordt er uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer van de lijfrenteaanspraak op het moment van afkoop.

Maar: de afkoopsom is minimaal het totaal van de ooit betaalde premies en andere bedragen. Dit heet de minimumwaarderingsregel en die kan in de praktijk vervelend uitpakken. Bijvoorbeeld bij tegenvallende beleggingsresultaten.

Ter illustratie:

Stel, je hebt 9.000 euro aan lijfrentepremies betaald en deze premies afgetrokken bij je aangifte inkomstenbelasting. Tussentijds besluit je dat je de lijfrente gaat afkopen. De waarde in het economisch verkeer is op dat moment 12.000 euro. Er wordt dan over dit bedrag belasting geheven. Maar is de waarde in het economisch verkeer nu 7.000 euro, dan vindt door de minimumwaarderingsregel wel belastingheffing over die totaal ingelegde 9.000 euro plaats.

Lees ook: Ik heb te veel lijfrentepremie ingelegd. Hoe werkt dit nu met de belasting?

Minimumwaarderingsregel afgeschaft

Als de waarde in het economisch verkeer lager is dan het totaal aan betaalde premies, kan de minimumwaarderingsregel dus ongunstig uitpakken. Het is zelfs mogelijk dat het bedrag dat je ontvangt lager is dan het bedrag dat je aan belastingheffing betaalt.

Dit is niet de bedoeling. Daarom is de minimumwaarderingsregel nu afgeschaft. Voortaan geldt voor de afkoopsom de waarde in het economisch verkeer. Over dat bedrag ben je dan de belasting en eventueel revisierente verschuldigd.

Lees ook: Laat je je lijfrente uitkeren door een bank of door een verzekeraar?

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

7 tips om je energierekening te verlagen

De energienota gaat omlaag, maar je kunt nog meer doen om kosten te besp... Lees verder ›