IEXGeld

Dossiers

Profiel

Let hier op als je lid wordt van een Vereniging van Eigenaren

Als je een appartement koopt ben je meteen, samen met de andere bewoners, verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Je wordt lid van een Vereniging van Eigenaren, kortweg VvE.

In zo'n vereniging is vastgelegd wat jullie rechten en plichten zijn. In de regel vindt op gezette tijden een ledenvergadering plaats, waarin besluiten worden genomen over bijvoorbeeld de hoogte van servicekosten en regels voor gebruik van gemeenschappelijke ruimten.

Het is belangrijk om goed te checken wat de gang van zaken is binnen de vereniging. Dan weet je hoe alles is geregeld en wat de huidige afspraken zijn. En dus wat je ongeveer van het lidmaatschap kunt verwachten, bijvoorbeeld qua kosten. ABN Amro noemt verschillende aandachtspunten voor nieuwe verenigingsleden.

Lees ook: Stappenplan: zo koop je een huis

1. Check of er een collectieve opstalverzekering is

De Vereniging van Eigenaren moet een collectieve opstalverzekering hebben afgesloten. Die verzekert tegen schade door brand, storm en inbraak en geldt voor het hele gebouw.

Ga na of er inderdaad een verzekering is. Als dat niet het geval is kan het zijn dat jij als individuele bewoner aansprakelijk wordt gesteld voor herstelkosten van bepaalde schade.

2. Ga na of er schulden zijn

Je kunt als nieuwe woningeigenaar worden aangesproken op eventuele schulden van de vorige bewoner. Check daarom of hij of zij nog bij de vereniging in het krijt staat en, als dat zo is, hoe hoog het bedrag is. Is dat te behappen?

Bekijk voor de zekerheid ook het (overigens verplichte) reservefonds: hoe is dat opgebouwd en wat kan daar uit worden betaald?

3. Lees de splitsingsakte

In een splitsingsakte staat hoe het appartementgebouw is ingedeeld: wat zijn privéruimten en wat zijn de gezamenlijke ruimten? In de akte staat ook wat de kosten zijn die je moet bijdragen aan (het onderhoud van) het gebouw. De akte is in te zien bij de verkoper of in het Kadaster.

Let op: de vereniging mag de splitsingsakte wijzigen. Daar is 80% van de stemmen in een vergadering voor nodig (in de akte kan staan dat 100% van de stemmen nodig is).

4. Bekijk hoe het bestuur functioneert

De vereniging heeft een bestuur. En dat bestuur heeft aardig wat taken: het jaarverslag opstellen, bijdragen van de leden innen, ervoor zorgen dat het pand daadwerkelijk wordt onderhouden.

Probeer een beeld te krijgen van hoe het bestuur dit doet. Je kunt dit checken door de jaarrekening en de notulen te bekijken. Wat je ook kunt doen is kijken of er een onderhoudsplan is. Dit moet de vereniging in principe hebben om te bepalen hoeveel geld er gereserveerd moet worden voor groot onderhoud.

5. Check of de beheerder zijn werk goed doet

Het kan zijn dat de vereniging een professionele beheerder heeft ingehuurd om administratieve en technische werkzaamheden uit te voeren. Bekijk eens of en hoe de vereniging deze beheerder aanstuurt en controleert. Dit moet goed gebeuren; je betaalt er niet voor niets met z'n allen voor.

Als het appartementgebouw niet goed is onderhouden kan de gemeente eisen dat de vereniging dat alsnog doet of laat doen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente gedwongen onderhoud laten uitvoeren op kosten van de vereniging. Het is natuurlijk beter om dit soort dingen voor te zijn.

Lees ook: Tips van Vereniging Eigen Huis voor het oplossen van problemen binnen de VvE

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Hoe vergelijk je vergelijkingssites?

De ene vergelijkingssite is de andere niet. Zeven tips om te bepalen of ... Lees verder ›