IEXGeld

Dossiers

Profiel

Een bijzonder recht van de kinderen van een overledene: het salaire differé

Een nieuw gezicht op de site! Sieta Autar-Matawlie is advocaat bij GMW Advocaten en estate planner. Ze heeft zich gespecialiseerd in erfrecht en weet daardoor veel over zaken als nalatenschap, verdeling van de erfenis en testamenten. Op IEXGeld gaat ze je regelmatig tips en uitleg geven.


Heb je meegewerkt in het bedrijf van (een van) je ouders, zonder dat je daarvoor een passende vergoeding hebt ontvangen?

Je kunt na het overlijden van je ouder of ouders alsnog aanspraak op een vergoeding maken. Dit heet het salaire differé en het is vastgelegd in het Nederlands erfrecht. Het recht op zo'n vergoeding wordt ook wel het recht op een som ineens genoemd.

Rechten voor kinderen

Na het overlijden van je ouder wordt de nalatenschap in principe geregeld volgens zijn of haar testament. Maar als er geen testament is, is het wettelijk erfrecht op de nalatenschap van toepassing.

Daarin wordt een aantal rechten de aan kinderen van de overledene toegekend. En het salaire differé is er een van. Als je daar aanspraak op maakt - je moet het binnen negen maanden regelen - krijg je een vordering op de andere erfgenamen.

Lees ook: Heb je geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wie wat krijgt.

De voorwaarden

Je kunt niet zomaar aanspraak maken. Dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • je hebt, zoals gezegd, geen passende vergoeding ontvangen voor het werk dat je hebt gedaan.
  • je bent voor het werk ook niet in het testament beloond.
  • je hebt regelmatig werkzaamheden verricht voor het bedrijf van de ouder(s).
  • alleen het werk dat verricht is toen je meerderjarig was wordt meegerekend.
  • met andere facetten wordt ook rekening gehouden: je zou geprofiteerd kunnen hebben van het werk dat je deed, ook al heb je geen vergoeding ontvangen.

Check ook: Stappenplan: een testament opstellen

Inkomstenbelasting betalen

Het recht op een salaire differé geldt niet alleen voor eigen kinderen. Ook als je een klein-, stief- of pleegkind, schoonzoon of schoondochter van de overledene bent kun je aanspraak maken op de som ineens.

De fiscus beschouwt het bedrag wel als inkomen en daarom wordt het bij de inkomstenbelasting belast. Maar er wordt geen erfbelasting over het bedrag geheven. De hoogte van het salaire differé is helaas niet zo eenvoudig te bepalen en is ook voor iedereen weer anders. Je kunt je notaris of advocaat om er bij om hulp vragen.

Check ook: Let op: soms moet je erfbelasting betalen over een schenking

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Werknemers bezorgd over financiële zekerheid

Vooral op de langere termijn is het financiële vertrouwen uitgehold. Lees verder ›