IEXGeld

Dossiers

Profiel

Geen recht op kinderalimentatie als je kindgebonden budget krijgt?

IEXGeld is een columnist rijker: Mark van Essen, advocaat bij ESQ Advocaten. Hij is gespecialiseerd in strafrecht en echtscheidingen. Hij vindt het leuk om over die onderwerpen te schrijven en deelt zijn kennis en ervaringen graag op IEXGeld.

Vanaf nu zul je regelmatig teksten van hem tegenkomen. Soms richt hij zich daarin op wetgeving en regels, soms haalt hij praktijkvoorbeelden aan.


Vorig jaar werd bekend dat er in 2015 verschillende kindregelingen zouden veranderen. Zo zou het kindgebonden budget voor ouders zonder toeslagpartner hoger worden.

Nu blijkt dat veel ouders niet langer recht hebben op kinderalimentatie, omdat zij kindgebonden budget ontvangen. Hoe kan dit?

Lees ook: Dit is waarom het hebben van kinderen duurder kan worden

Het kindgebonden budget

Met de invoering van de wet hervorming kindregelingen zijn verschillende kindregelingen komen te vervallen of samengevoegd. Nu bestaan alleen nog de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Om in aanmerking te komen voor kindgebonden budget moet je inkomen onder de vastgestelde inkomensgrens vallen en mag je vermogen niet te groot zijn.

Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken om na te gaan of je in aanmerking komt voor kindgebonden budget en zo ja, voor welk bedrag.

Check ook: Toeslagen in 2015 - de veranderingen in het kort

De kinderalimentatie

Wanneer je partner en jij uit elkaar gaan worden je inkomsten, uitgaven en zorg voor de kinderen tegen elkaar afgezet. Je kunt zelf een bedrag aan kinderalimentatie afspreken. Als je er samen niet uitkomt kun je een berekening laten opstellen door een advocaat.

De advocaat zal dan aan de hand van je inkomsten en uitgaven berekenen in welke mate de dagelijks verzorgende ouder zelf alle kosten van de kinderen op zich kan nemen en hoeveel de andere ouder hieraan dient mee te betalen.

Maar sinds de wet hervorming kindregelingen in werking is getreden adviseert de expertgroep Alimentatienormen advocaten om de behoefte van de kinderen - eenvoudig gezegd is dat wat de kinderen per maand kosten - te verlagen met het kindgebonden budget. De expertgroep doet aanbevelingen en adviezen - advocaten zijn niet verplicht hier iets mee te doen.

Doen ze dat wel, dan werkt het zo: stel dat de kosten van voeding, kleding en school per maand 500 euro zijn en jij 500 euro aan kindgebonden budget ontvangt, dan blijft er 0 euro over. De dagelijks verzorgende ouder heeft in dat geval geen bijdrage van de niet-dagelijks verzorgende ouder nodig, want alle kosten kunnen worden betaald uit het kindgebonden budget. De niet-dagelijks verzorgende ouder hoeft dan geen kinderalimentatie te betalen.

Check ook: De kinderalimentatie op de schop: beide ouders moeten bijdragen

Eerlijk of niet?

Tegenstanders van dit advies menen dat het niet acceptabel is dat veel ouders ineens geen kinderalimentatie meer zijn verschuldigd. Zij vinden dat als de ouder mee kan betalen aan de verzorging en opvoeding van hun kinderen, zij hiertoe zijn verplicht. Dit geld kan dan bijvoorbeeld aan extraatjes of uitjes worden besteed.

Ook zijn er mensen die menen dat het de omgekeerde wereld is: dat de overheid nu voor de kinderen betaalt, terwijl dit ook prima door de ouders zelf kan worden gedaan. Eén van de tegenstanders van het advies is de rechtbank Den Haag - die tegenbeweging wordt ook wel de Haagsche lijn genoemd.

Hoe denk jij hierover?

Lees ook: Scheiding in het vooruitzicht? Misschien moeten jullie een ouderschapsplan opstellen.

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Dit moet je weten over de nieuwste bespaartrend op TikTok

Cash stuffing of de 100-envelope challenge wordt de nieuwste bepaartrend... Lees verder ›