IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zegt je persoonlijkheid iets over hoeveel geld je verdient?

Zegt jouw persoonlijkheid iets over hoeveel geld je verdient? Waarschijnlijk wel, want tussen inkomen en persoonlijkheid bestaat een duidelijke correlatie. Extraverte mensen verdienen meer dan introverten, zo blijkt uit een onderzoek van Truity Psychometrics.

De inkomensverschillen kunnen flink oplopen: mensen die introvert zijn verdienen gemiddeld 32.000 dollar per jaar, terwijl extraverten 77.000 dollar per jaar verdienen.

Bron: Truity Psychometrics

De eerste letters staan voor introvert of extravert, de rest van de letters staan voor sensing (aanvoelen), intuition (intuïtie) , thinking (denken), feeling (voelen), judging (oordelen) en perceiving (waarnemen).

Vaker een managementfunctie

Volgens de onderzoekers speelt mee dat de extraverte medemens sneller een managementfunctie zal bekleden. Leiderschap wordt immers vaak geassocieerd met begrippen als assertiviteit, overtuigingskracht, overwicht en charisma. Dat zijn allemaal zaken die meer bij extraverte dan bij introverte personen passen.

"Extraverte personen zijn meestal zowel korte- als langetermijnplanners die in staat zijn om effectief om te gaan met beschikbare informatie, waardoor ze makkelijker creatieve oplossingen vinden voor problemen," aldus Jonathan Bollag in Business Insider. Extraversie maakt het volgens hem daarnaast makkelijker om effectief te netwerken.

Het is overigens een misverstand dat introverten helemaal geen uitzicht zouden hebben op leidersschapsfuncties of dat zij altijd minder goed presteren in een managementfunctie. Sterker nog, oudere onderzoeken suggereren dat een leider juist baat heeft bij een flinke dosis introvertie.

De gulden middenweg

Het onderzoek van Truity Psychometrics richt zich op twee uitersten, maar er zijn uiteraard meer persoonlijkheidstypes. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een groep nog succesvoller en invloedrijker is dan extroverten en dat zijn de ambiverten.

Ambi betekent allebei. Ambiverten hebben dus zowel extraverte als introverte eigenschappen die keurig met elkaar in evenwicht zijn. Deze middengroep vormt de meerderheid van ons mensen. Een goede verkoper is veelal een ambivert persoon, omdat hij een goede balans kent tussen praten en luisteren. Hij is voldoende assertief en enthousiast om een verkoop te realiseren, maar hij is tegelijk bereid om naar de consument te luisteren.

Uit experimenten van managementspecialist Adam Grant blijkt dat ambiverte personen gemiddeld meer omzet maken dan extraverten. Gedurende drie maanden onderzoek genereerden onderzochte ambiverten een omzet die 24% en 32% hoger lag dan respectievelijk de introverten en extraverten realiseerden. Ook ontvingen ambiverte personen gemiddeld een hoger uurloon.

De juiste balans

Een balans vinden tussen de beste eigenschappen van een extravert persoon en de beste eigenschappen van een introvert persoon - dáár draait het misschien wel om als je je kansen op een beter salaris wilt vergroten. 

Hoe je die balans vindt? Een persoonlijkheid is niet eenvoudig te veranderen, maar er zijn wel lessen trekken te trekken uit eigen en ander gedrag en die vervolgens proberen toe te passen.

De zoektocht naar de ultieme balans begint uiteraard met zelfzoek. Wie ben jezelf? Lees je eerst eens in over wat het precies betekent om extra- of introvert te zijn. Herken de karaktertrekken en kom er achter hoe deze zich verhouden tot hoe je zelf bent. Er bestaan veel misverstanden, bijvoorbeeld dat introverte mensen altijd verlegen zijn.

Forbes noemt een zestal stappen dat je kunt zetten om een betere balans te vinden:

  • Leer jezelf kennen
  • Sta open voor alle eigenschappen
  • Doe het tegenovergestelde
  • Voer een toneelstukje op
  • Observeer en leer daarvan
  • Stimuleer anderen

Stap uit je comfortzone

Veel punten in het artikel van Forbes komen op hetzelfde neer: stap eens wat vaker uit je comfortzone. Onderneem dingen die je normaal niet zo snel zou ondernemen. Doe iets spontaans, zoek grenzen op en daag jezelf uit. Doe het tegenovergestelde van wat je normaal in bepaalde situaties zou doen. Daar kun je van leren en dus van groeien.

Voor extroverten kan het betekenen dat zij eens een simpel t-shirt aantrekken in plaats van helemaal uitgedost op stap te gaan, zo stelt het artikel van Forbes voor. Of luister naar wat rustigere muziek in plaats van de pompende beats die normaliter bij een goede bui passen. Deze voorbeelden hebben vooral betrekking op je privéleven, maar soortgelijke dingen zijn ook in je werk toe te passen.

Je kunt er ook nog een schepje bovenop doen: wees op het werk eens wat vaker onaardig. Volgens dit onderzoek valt er als man tot bijna 19% meer te verdienen als je wat minder behulpzaam of gewoonweg wat harder bent. Mannen werden geschikter geacht voor hogere functies als zij wat onvriendelijker waren. Bij vrouwen levert onvriendelijkheid veel minder op.

Gerelateerde Tools

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Dit moet je weten over de nieuwste bespaartrend op TikTok

Cash stuffing of de 100-envelope challenge wordt de nieuwste bepaartrend... Lees verder ›