IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zo hoog is de transitievergoeding voor vijftigplussers

Per 1 juli zal de huidige ontslagvergoeding plaatsmaken voor de transitievergoeding. Voor de werknemer van vijftig jaar of ouder, die op het moment van ontslag minstens tien jaar bij zijn huidige werkgever in dienst is, geldt een overgangsregeling.

Hij of zij krijgt een hogere transitievergoeding dan iemand die nog geen vijftig is. Ik sta graag even stil bij de hoogte hiervan.

Lees ook: Zo ziet de ontslagvergoeding er vanaf juli 2015 uit

Hoe hoog is de transitievergoeding?

Voor werknemers die de vijftig nog niet zijn gepasseerd, geldt het volgende. De transitievergoeding voor iemand die na twee jaar wordt ontslagen bedraagt 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar. Omgerekend is dit 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar. Na tien jaar wordt de vergoeding opgehoogd naar 1/4 maandsalaris per gewerkt halfjaar, oftewel een 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

Vanaf vijftig jaar bedraagt de vergoeding een 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar, dus een maandsalaris per dienstjaar.

Let wel op: deze overgangsregeling is tijdelijk en geldt tot 2020. En de werkgever hoeft alleen een hogere transitievergoeding te betalen wanneer hij in het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vijftigplusser wordt ontslagen, minimaal 25 werknemers in dienst had.

Lees ook: Stappenplan: ik word ontslagen, wat nu?

Transitievergoeding voor een vijftigplusser: een rekenvoorbeeld

Stel: op 31 december 2015 wordt een werknemer ontslagen die op dat moment 15 jaar in dienst is. Het dienstverband is begonnen op 1 januari 2001. Op 1 april 2011 is deze werknemer 50 geworden. Hij was toen 10 jaar en drie maanden in dienst.

De transitievergoeding wordt dan als volgt berekend:

  • periode 2001-2010: 1/6 maandsalaris x 20 halve dienstjaren = 3 + 1/3 maandsalaris
  • januari 2011-juni 2011: 1/4 maandsalaris x 1 half dienstjaar = 1/4 maandsalaris
  • juli 2011- december 2015: 1/2 maandsalaris x 9 halve dienstjaren = 4 + 1/2 maandsalaris

De totale transitievergoeding bedraagt dus 8 maandsalarissen + 1/12 maandsalaris.

De transitievergoeding kan niet meer bedragen dan maximaal 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris als iemand meer verdient dan 75.000 euro per jaar.

Contracten voor bepaalde tijd

Als er sprake is van een contract voor bepaalde tijd moet een werkgever meer dan een maand van te voren aangeven dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Vergeet hij dit, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van een maandsalaris.

Als de werkgever wel doorgeeft dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, maar dit te laat doet, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding naar verhouding. Was de werkgever bijvoorbeeld een week te laat met opzeggen, dan heeft de werknemer recht op een week loon.

De werknemer mag deze vergoeding opeisen tot twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Lees ook: Collectief ontslag: dit is wat je moet weten

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Wat is een ouderschapsplan?

Voor ouders die gaan scheiden is zo'n plan verplicht. Maar wat moet er e... Lees verder ›