IEXGeld

Dossiers

Profiel

Maak slim gebruik van de heffingskortingen

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Een korting wil in dit geval zeggen dat je minder hoeft te betalen. We hebben alle heffingskortingen voor je aangifte inkomstenbelasting 2014 op een rij gezet.

Neem deze lijst goed door voordat je met je aangifte aan de slag gaat. Want hoe meer heffingskortingen jij kunt opvoeren in je aangifte inkomstenbelasting, hoe minder belasting je uiteindelijk hoeft te betalen. Je moet de de heffingskortingen namelijk aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor dat lager wordt. En over je belastbaar inkomen betaal je uiteindelijk belasting.

De algemene heffingskorting is voor iedereen die in Nederland woont en loon- en inkomstenbelasting moet betalen. Daarnaast zijn er heffingskortingen voor werkenden, ouders, ouderen, gehandicapten en op groene beleggingen.

Algemene heffingskorting

Zoals hierboven al gezegd heeft iedere belastingplichtige in Nederland recht op de algemene heffingskorting. Met ingang van 1 januari 2014 is deze korting inkomensafhankelijk geworden. Het wil zeggen dat vanaf een bruto-jaarinkomen van 19.645 euro de heffingskorting afneemt, naarmate de inkomsten stijgen.

De algemene heffingskorting bedraagt:

 • minimaal 1366 euro
 • maximaal 2103 euro

Heffingskortingen voor werkenden


Arbeidskorting

Heb je inkomsten uit loon, winst uit een onderneming of uit overige werkzaamheden, dan heb je recht op arbeidskorting. Voorwaarde is dat de inkomsten uit tegenwoordige arbeid komen. De hoogte van deze korting hangt ook weer af van de hoogte van je inkomsten. De arbeidskorting wordt met ingang van 2014 voor hogere inkomens stapsgewijs afgebouwd naar nul.

De arbeidskorting bedraagt:

 • minimaal 367
 • maximaal 2097
Werkbonus

Heb je arbeidsinkomen en ben je tussen de 60 en 64 jaar, dan heb je recht op een werkbonus als je een laag inkomen hebt, iets onder of boven het wettelijke minimumloon. De maximale werkbonus bedraagt 1119 euro.

Levensloopverlofkorting

Heb je nog een levenslooptegoed en heb je daar in 2014 geld uit opgenomen voor onbetaald verlof, dan kan je recht hebben op levensloopverlofkorting. De korting is gelijk aan het bedrag dat je hebt opgenomen met een maximum van 205 euro.

Heffingskortingen voor ouders


Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Heb je een baan en zorg je voor een kind of kinderen onder de 12 jaar? Dan kan je recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Een voorwaarde is ook nog dat je of een alleenstaande ouder bent of je verdient minder dan je partner en je bruto salaris is minimaal 4814 euro per jaar. De hoogte van deze korting hangt af van je inkomsten en loopt op naarmate je meer verdient.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting bedraagt:

 • minimaal 1024 euro
 • maximaal 2133 euro
Ouderschapsverlofkorting

Heb je in 2014 ouderschapsverlof opgenomen, dan heb je recht op ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt 4,29 euro voor elk opgenomen verlofuur

Alleenstaandeouderkorting

Zorg je alleen voor één of meer kinderen onder de 18 jaar, dan heb je recht op alleenstaandeouderkorting. Deze korting bedraagt 947 euro, maar kan worden verhoogd met maximaal 1319 euro als je ook een arbeidsinkomen hebt.

Heffingskortingen voor ouderen


Ouderenkorting

Was je op 31 december 2014 65 jaar en 2 maanden (de AOW-leeftijd) en bedraagt je verzamelinkomen niet meer dan 35.450 euro, dan kan je ouderenkorting aanvragen. De ouderenkorting bedraagt 1032 euro. Is je inkomen hoger dan 35.450 per jaar dan is de ouderenkorting 150 euro.

Alleenstaandeouderenkorting

Heb je recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, dan heb je ook recht op alleenstaandeouderenkorting van 429 euro.

Tijdelijke heffingskorting voor VUT en prepensioen

Ben je met vervroegd pensioen of zit je in de VUT en krijg je een uitkering via een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding dan kan je gebruikmaken van deze tijdelijke heffingskorting. Voorwaarde is wel dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt en op je uitkering wordt de inkomensafhankelijk bijdrage van de Zorgverzekeringswet ingehouden De hoogte van deze tijdelijke heffingskorting is 0,67% van deze uitkering met een maximum van 121 euro.

Overige heffingskortingen


Jonggehandicaptenkorting

Heb je eigenlijk recht op een Wajonguitkering maar krijg je die niet omdat je al een andere uitkering of salaris hebt, dan heb je recht op deze jonggehandicaptekorting van maximaal 708 euro.

Korting voor groene beleggingen

Een groene belegging is in een fonds dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het verstrekken van geld voor projecten rond de bescherming van het milieu. De korting bedraagt 0,7% van de vrijstelling gebruikt voor je belastbare inkomen in box 3. Dit bedrag met je dan weer van je belastbare inkomen aftrekken.

Alle bedragen in een tabel

Heb je in 2014 de AOW-leeftijd bereikt, dan gelden er andere tarieven. In de tabel hieronder staan alle bedragen op een rij (bron is de Belastingdienst).

Heffingskorting Jonger dan AOW-leeftijd Ouder dan AOW-leeftijd
Algemene heffingskorting; tussen 1366 en 2103 euro tussen 693 en 1065 euro
Arbeidskorting tussen 367 en 2097 euro tussen 186 en 1062 euro
Werkbonus maximaal 1119 euro -
Levensloopverlofkorting maximaal 205 euro -
Inkomensafhankelijke combinatiekorting tussen 1024 en 2133 euro tussen 520 en 1080 euro
Ouderschapsverlofkorting 4,29 euro per verlofuur -
Alleenstaandeouderkorting tussen 947 en 2266 euro tussen 481 en 1150 euro
Ouderenkorting - tussen 150 en 1032 euro
Alleenstaandeouderenkorting - 429 euro
Tijdelijke korting voor VUT en prepensioen maximaal 121 euro -
Jonggehandicaptenkorting maximaal 708 euro -
Korting groene beleggingen 0,7%* 0,7%*
*Van de vrijstelling in box 3

Tot slot: let op de voorwaarden

Aan al deze heffingskortingen zitten voorwaarden waaraan je moet voldoen. Op de site van de Belastingdienst kan je zien of dit in jouw geval het geval is.

De meeste heffingskortingen worden overigens automatisch verrekend met je loon of uitkering door je baas of je uitkeringsinstantie. De kortingen die je zelf moet aanvragen bij de Belastingdienst zijn:

 • Werkbonus
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Alleenstaandeouderkorting
 • Ouderenkorting
 • Alleenstaandeouderenkorting
 • Korting voor groene beleggingen

Lees ook: Dossier Belastingaangifte 2015

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Britse beleggingen flink afgestraft: ligt hier een koopkans?

... of kunnen we beter even wachten? Lees verder ›