IEXGeld

Dossiers

Profiel

Drie vragen en antwoorden over de waterschapsbelasting

We zijn de afgelopen zes jaar een stuk meer gaan betalen aan waterschapsbelasting, schrijft de Telegraaf vanmorgen.

Dat is berekend door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere overheden (COELO) van Rijksuniversiteit Groningen. Onderzoekers keken naar de ontwikkeling van de heffingen in de periode 2009-2015.

De kosten zijn dus hoger komen te liggen - al verschilt het wel per regio. Niet zo fraai voor je portemonnee, natuurlijk. Je kunt daar weinig aan doen; betalen moet je sowieso. Maar hoe zit het eigenlijk precies met die heffingen? Wat houden ze in? Drie vragen en antwoorden.

1. Wat is waterschapbelasting precies?

De waterschapsbelasting bestaat uit meerdere belastingen die je moet betalen voor goed beheer van rivieren, grachten, sloten en plassen. En ook voor verwerking en zuivering van afvalwater. Zo houden we het water schoon en onze voeten droog, schrijft Waternet.

Waarvoor je exact moet betalen kan enigszins per waterschap en gemeente verschillen, maar globaal gezien zijn er drie soorten heffingen. Hefpunt.nl spreekt over de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing.

Zuiveringsheffing

Deze heffing wordt door mensen met een zelfstandige woonruimte - zoals een huurwoning of eigen woning - die op het riool is aangesloten betaald. Waterschappen gebruiken het geld om vuil afvalwater schoon te maken in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Verontreinigingsheffing

Dit wordt betaald door mensen met een zelfstandige woonruimte die het afvalwater rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater, zoals een sloot. Je betaalt hiervoor mee aan maatregelen voor onder andere schoon water in sloten en (zwem)plassen.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing wordt gebruikt om water schoon en op het juiste peil te houden. Bijvoorbeeld voor het verbreden van oevers en de aanleg van waterbergingen.

Er zijn drie verschillende watersysteemheffingen:

  • watersysteemheffing ingezetenen (die bewoners van een zelfstandige woning betalen)
  • watersysteemheffing gebouwd (voor mensen met een eigen woning)
  • watersysteemheffing ongebouwd (voor eigen grond waarop geen woning staat).

2. Hoeveel waterschapsbelasting moet je betalen?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Waterschappen stellen de heffingstarieven namelijk zelf vast. Eén enkel bedrag is er dus niet te geven.

Hieronder kan je wel meer lezen over de manier waarop de heffingen worden berekend. Voor exacte tarieven kun je het beste op de website van het waterschap van jouw regio kijken.

Zuiverings- en verontreinigingsheffing

De hoogte van zowel de zuiverings- als de verontreinigingsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Een vervuilingseenheid is de gemiddelde hoeveelheid vervuiling van water die één persoon per jaar veroorzaakt.

Bij wet is vastgesteld dat een meerpersoonshuishouden drie vervuilingseenheden per jaar betaalt. Een eenpersoonshuishouden betaalt voor één vervuilingseenheid.

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte. De watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde van je woning.

Het bedrag dat je aan watersysteemheffing ongebouwd moet betalen is gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond.

3. (Hoe) kun je bezwaar maken?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je het niet eens bent met de aanslag die je krijgt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je volgens het waterschap voor drie vervuilingseenheden moet betalen, terwijl je alleen woont. In zo'n geval is er - per ongeluk uiteraard - gebruik gemaakt van de verkeerde gegevens.

Je kunt ertegen bezwaar maken. Doe dit schriftelijk, bij je waterschap. Voorzie je brief van zoveel mogelijk gegevens over je (woon)situatie en onderbouw je bezwaar zo goed mogelijk. Als je het oneens bent met de daaropvolgende uitspraak, kun je nog in beroep gaan - dat moet binnen zes weken na dagtekening.

Er geldt wel een uitzondering. Als je het niet eens met het bedrag dat je aan watersysteemheffing bebouwd moet betalen, dan kun je niet bij het waterschap aankloppen. Dit bedrag is namelijk, zoals eerder gezegd, een percentage van de WOZ-waarde van je woning. En wie het niet eens is met de hoogte daarvan moet contact opnemen met de gemeente.

Lees ook: Het is weer WOZ-waarde-tijd. Hier moet je op letten.

Volgende keer verder gaan?

Sla je voortgang op en onthoud waar je gebleven bent.

Of

Maak een gratis account aan Ben je al lid? Log in

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Huizenprijzen schieten met 15% omhoog in eerste kwartaal

Nooit eerder stonden er zo weinig woningen te koop. Lees verder ›