IEXGeld

Dossiers

Profiel

Check dit als je een huis wilt kopen: je kunt volgend jaar minder lenen

Je kunt volgend jaar minder lenen voor de aankoop van een woning dan nu 't geval is.

En nee, hierbij doelen we niet op de loan-to-value-regeling, waardoor je in 2015 nog maar 103% van de waarde van je woning kunt lenen, in plaats van 104% (het percentage dat dit jaar geldt).

De maximale hypotheek ten opzichte van je inkomen

Er is namelijk nog een reden waarom je maximale lening lager wordt: ook de maximale hypotheek ten opzichte van je inkomen daalt.

Ieder jaar worden de richtlijnen voor de maximale hoogte van een hypotheek bijgesteld door Nibud. De zogeheten financieringslastpercentages geven weer wat voor deel van het inkomen aan hypotheeklasten kan worden besteed. Hierbij gaat het om de maximale brutohypotheeklasten, als percentage van het bruto-inkomen.

Bij die jaarlijkse berekening houdt het Nibud rekening met de koopkracht van huishoudens en de stand van de hypotheekrente.

Nibud: extra buffer

In 2013 en 2014 kon je ook al minder lenen dan in het jaar ervoor, maar dit jaar heeft Nibud een extra buffer ingesteld: voor 2015 worden ook mogelijk onvermijdbare uitgaven, zoals hoge zorgkosten en de komst van kinderen, meegenomen. Alleen als je kunt aantonen dat je geen risico loopt dergelijke kosten te maken, wordt er misschien een uitzondering gemaakt.

Inkomens tot 28.000 euro kunnen volgen de Nibud-percentages 3 tot 6,5 procentpunt minder lenen; voor hogere inkomens ligt het percentage 0,5 tot 3 procentpunt lager. Wat dat in euro's betekent kun je zien in de onderstaande tabellen. Het gaat om berekeningen, gemiddelden, die weergeven wat je maximaal kunt lenen in verschillende situaties.

Tabel I: verschil 2014-2015 bij een gelijke rentestand van 3,25%
Bruto jaarinkomen 30.000 euro 50.000 euro 70.000 euro
Rentestand      
3,25% (2014) 146.482 euro 244.137 euro 388.705 euro
3,25% (2015)* 137.018 euro 228.364 euro 360.523 euro
Verschil -9.464 euro -15.773 euro -28.181 euro
Tabel II: verschil 2014-2015 bij een rentestand van 5%
Bruto jaarinkomen 30.000 euro 50.000 euro 70.000 euro
Rentestand      
5% (2014) 128.069 euro 213.448 euro 336.859 euro
5% (2015)* 122.899 euro 204.832 euro 319.853 euro
Verschil -5.169 euro -8.616 euro -17.006 euro 
Tabel III: verschil 2014-2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25%
Bruto jaarinkomen 30.000 euro 50.000 euro 70.000 euro
Rentestand      
4,25% (2014) 134.671 euro 224.452 euro 355.735 euro
3,25% (2015)* 137.018 euro 228.364 euro 360.523 euro
Verschil +2.347 euro +3.912 euro +4.789 euro
Bron: Nibud
* uitgaande van een gemiddelde loonsverhoging van 1,5%
 

Voor hypotheken met een rentevasttermijn van tien jaar of langer is de gemiddelde rente momenteel 3,25%. Voor hypotheken met een kortere termijn toetst Nibud op basis van een stand van 5%.

Zoals je in de tabellen kunt zien kun je, als wordt gegaan van een gelijke rentestand, in 2015 minder lenen dan nu het geval is. Maak je een vergelijking met de hogere rentestand van begin dit jaar, dan kun je in verhouding met toen wel meer lenen.

Lees ook: Je maximale hypotheek wordt in 2015 lager - dit verandert er

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Extra aflossen: verstandiger dan sparen?

Vervroegd afbetalen van je hypotheek pakt niet altijd voordelig uit. Wat... Lees verder ›