IEXGeld

Dossiers

Profiel

Zo ziet de ontslagvergoeding er vanaf juli 2015 uit

Als je ontslagen wordt kun je misschien wel een gouden handdruk, ofwel een ontslagvergoeding, krijgen. Met die financiële tegemoetkoming kun je dan in elk geval eventjes vooruit. Erg welkom, aangezien je vaste inkomen wegvalt.

De hoogte ervan hangt onder andere af van je leeftijd, de periode dat je in dienst bent geweest en je bruto maandsalaris. De kantonrechter beslist daarover.

Check ook: Hoe hoog is mijn ontslagvergoeding?

Een overgang: de transitievergoeding

Maar de vergoeding die de werkgever je bij ontslag moet betalen wordt beperkt met ingang van juli 2015. Het is onderdeel van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Zowel vaste als tijdelijke werknemers kunnen vanaf dat moment een transitievergoeding krijgen. Dat is een - lagere - vergoeding die letterlijk is bedoeld voor de overgang naar een nieuwe baan. Je kunt er bijvoorbeeld bijscholing van betalen. Al is dat niet verplicht: de vergoeding geldt ook nog steeds als compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag.

Het zit als volgt in elkaar:

  • In principe hebben alle werknemers die twee jaar of langer bij de werkgever hebben gewerkt recht op een transitievergoeding. Maar bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft hij of zij er geen recht op. En bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever kan de kantonrechter nog een aanvullende vergoeding toekennen.

  • De vergoeding wordt opgebouwd op basis van dienstjaren. De regel is: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. En 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest.

  • De vergoeding mag maximaal 75.000 euro óf een jaarsalaris zijn (voor mensen die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen).

  • De werkgever kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten dan gemaakt zijn met oog op het ontslag én in overleg met de werknemer. Als er tijdens het dienstverband kosten zijn gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, dan kan de werkgever deze ook aftrekken. In elk geval: als de werknemer er mee instemt.

  • Bij werknemers van vijftig jaar of ouder met een dienstverband van tien jaar of meer, geldt tot 2020 een overgangsrecht. Daarbij bedraagt de vergoeding een maandsalaris per dienstjaar. Voorwaarde is wel dat het bedrijf niet minder dan vijfentwintig mensen in dienst heeft.

  • Bedrijven met minder dan vijfentwintig werknemers mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij gedwongen zijn werknemers te ontslaan.

Lees ook: Stappenplan: wat te doen bij dreigend baanverlies?

Op DeAdvocatenwijzer kun je (laten) uitrekenen hoe hoog je vergoeding zal zijn.

Iemand van veertig jaar, die een dienstverband van tien jaar achter de rug heeft, met een bruto maandinkomen van 3500 euro, krijgt met ingang van juli volgend jaar een transitievergoeding van 12.600 euro. Ter vergelijking: momenteel is de vergoeding nog, volgens de huidige kantonrechtersformule, 28.350 euro.

Overigens anticipeerde een rechter begin deze maand wel vast op de nieuwe wet. Een uitzonderlijke situatie, waarbij de vergoeding voor de ontslagen werknemer niet volgens de kantonrechtersformule is berekend, omdat hij dan, volgens de rechter, te veel geld zou krijgen.

Meer lezen over de ontslagregels van de Wet Werk en Zekerheid? Hier vind je veel informatie.

Reacties

Er is nog niet gereageerd.

Lees ook:

Moet je nog wel in China beleggen?

De koersen van Chinese bedrijven zijn flink gekelderd. Vormt dat een koo... Lees verder ›